januar 15

0 kommentarer

Hvad er Mindfull moving?

Af Rikke Mørch Boesen

januar 15, 2021


Mindful Moving® er en videreudvikling af det psykomotoriske bevægelsesfag, hvor der arbejdes med udgangspunkt i bevægelsesopgaver. Undervisning i Mindful moving kræver en psykomotorisk uddannelse, samt efteruddannelse som instruktør i Mindful Moving.

Bevægelsesopgaver

Når du arbejder med bevægelsesopgaver eksperimenterer du med handlemuligheder indenfor en given ramme. Du bevæger dig ud fra dine indre impulser og prøver dig frem i samspil med andre. Herved opstår en umiddelbarhed i dine bevægelser og sindsstemninger, der bringer dig tættere på den, du er. Samtidig træner du din evne til at handle på det, der er vigtigt for dig.

Bevægelsesopgaver styrker din evne til at håndtere hverdagens udfordringer.

Mindful Moving

Mindful Moving har til formål at forankre læring i kroppen. Metoden bruges til gruppeforløb, der bygges op om konkrete temaer. Temaerne kan for eksempel være grounding, grænser, åndedræt mv. I undervisningen kombineres teori om det aktuelle tema med for eksempel bevægelse, opmærksomhedsøvelser, mindfulness, samt reflektion og dialog. Du arbejder både i højt og lavt tempo, laver instrueret og improviseret bevægelse, får mulighed for fordybelse, sjov og alvor på samme tid. 

Undervisningen har fokus på nærvær, opmærksomhed og sanselighed, og du arbejder med sammenhængen mellem krop, tanker og følelser. Du øver dig i at mærke, tolke og handle på kroppens signaler, og får kropslige og mentale redskaber til at håndtere de udfordringer, du oplever i dagligdagen. Du lærer både gennem hoved og krop, hvilket gør det nemmere for dig at bruge det, du har lært i din dagligdag.

Rikke Mørch Boesen

Om forfatteren

Min faglige baggrund er en videregående uddannelse som psykomotorisk terapeut og en 3-årig efteruddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi. Derudover har jeg løbende suppleret mit faglige fundament med ny viden og metoder. Blandt andet har jeg en instruktøruddannelse i Mindful Moving®, foruden efteruddannelse i mindfulnessbaseret kognitiv terapi. Sidste skud på stammen er et diplommodul i neuropsykologi og neuropædagogik, der har givet mig solide videnskabelige forklaringer på samspillet mellem krop, følelser, tanker og adfærd, og bestyrket mine tanker om vigtigheden af at arbejde helhedsorienteret og med kroppen forrest.

Kommenter gerne på indlægget eller stil spørgsmål

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}