SUPERVISION OG KOMPETENCEUDVIKLING MED KROPPEN I CENTRUM

Arbejdet med at støtte recovery og empowerment for mennesker med psykiske, mentale og/eller misbrugsmæssige vanskeligheder, kræver en stor portion rummelighed, empati og tålmodighed, og ikke mindst evne til at skabe tryghed og danne relationer. Dagligdagen byder ofte på forskelligt rettede behov, og vanskelige følelser kan være på spil for jeres målgruppe eller jer selv.

Den store kompleksitet i kerneopgaven stiller, sammen med ønsker om omstillings- og forandringsparathed, store krav til hjerner og kroppe, der let kan komme på overarbejde. Mere end nogensinde før har både ledere og medarbejdere brug for, at finde de små åndehuller i dagligdagen, hvor det er muligt at praktisere egenomsorg og medfølelse, og kigge på hvad en situationen reelt kalder på - frem for at reagere automatisk og vanemæssigt. 

Måske har I allerede bidt mærke i, at I går fra én opgave eller relation til en anden, uden at være ordentligt til stede. Måske længes I efter at trække vejret helt ned i maven, og have jer selv med i det, I laver. Og sandsynligvis ved I også godt, at det er afgørende, at I er nærværende og i stand til at regulere jer selv, for at kunne være der for de mennesker I brænder for at hjælpe, og støtte dem i evnen til at mestre eget liv.

Både som leder og medarbejder er det typisk en krævende opgave i at sikre langtidsholdbarhed og trivsel i jobbet, og samtidig opnå succes med kerneopgaven.

I KAN SANDSYNLIGVIS NIKKE GENKENDENDE TIL UDFORDRINGER SOM:

ARBEJDSRELATERET STRESS, OMSORGSTRÆTHED OG MÅSKE FORRÅELSE

Måske er en eller flere medarbejdere eller ledere i risiko for arbejdsrelateret stress? Måske har I allerede et sygefravær der er højere end I kunne ønske jer, eller lidt for hyppige udskiftninger i leder- eller personalegruppen? Måske er I udfordrede fordi I er engagerede og altruistiske, og kommer til at glemme at passe på jer selv i ønsket om at udføre arbejdet godt og hjælpe bedst muligt? Måske fordi rammer og krav ikke hænger helt sammen med kompleksiteten i kerneopgaven og de tilstedeværende ressourcer? Og fordi I savner ideer og redskaber til at håndtere jeres egne følelser og behov, og skabe åndehuller i en travl og krævende dagligdag.  

FOR LIDT NÆRVÆR, FØLELSER DER SMITTER OG VOLDSOMME EPISODER

Måske lægger I mærke til, at andre menneskers indre tilstande og følelser smitter og ind i mellem på måder som overvælder jer? Sandsynligvis tager I også somme tider jer selv i at lade ubevidste følelser, eller manglende overskud styre jeres adfærd, og spænde ben for evnen til nærvær og empati med de mennesker I har til opgave at hjælpe? Det kan også være, at I har voldsomme episoder med jeres målgruppe, og fornemmer at oplevelserne bliver siddende i kroppen, uden at I kan slippe dem igen? Og er trætte af bekymring om magtanvendelser og arbejdsskader?  

METODER OG TILGANGE, DER IKKE ALTID SLÅR TIL OG HJÆLPER MÅLGRUPPEN

Formentlig oplever I jævnligt, at det er en sej kamp, at facilitere udvikling hos jeres målgruppe? At I har svært at finde ud af hvad der er på spil - for det enkelte menneske og i samspillet? Måske prøver I først det ene og så det andet tiltag, uden det fører til den ønskede forandring? Oplever at ord og vanlige tilgange og metoder bare ikke helt slår til? Og mangler ideer til hvad I kan stille op for at støtte og ”flytte” de mennesker I er der for, og dermed løfte kerneopgaven med succes?

ARBEJDSGLÆDE OG ARBEJDSFÆLLESSKAB, DER TRÆNGER TIL ET BOOST

Måske hænder det også at arbejdet med målgruppen og manglende overskud smitter af på samarbejdet og arbejdsfællesskabet, så I kommer til at reagere uhensigtsmæssigt overfor hinanden? Har for mange konflikter? Eller måske har I blot besvær med at finde fælles fodslag?

OG DRØMMER FORMENTLIG OM:

OVERSKUD, TRIVSEL og langtidsholdbarhed i jobbet

De små forandringer der har stor betydning for medarbejdertrivsel og langtidsholdbarhed i job, der naturligt tærer på omsorgsgenet.

NÆRVÆR, UDVIKLENDE RELATIONER OG FÆRRE KONFLIKTER

De allerBEDSTE FORUDSÆTNINGER FOR NÆRVÆR og RELATIONSDANNELSE, OG for at forebygge voldsom adfærd hos jeres målgruppe.

KONKRETE REDSKABER TIL JER SELV OG JERES MÅLGRUPPE

Redskaber TIL AT HÅNDTERE BELASTNING OG ubehagelige FØLELSER, og som sætter jer i stand til at skabe trivsel og uDVIKLING - og opnå succes med kerneopgaven.

 ARBEJDSGLÆDE, ARBEJDSFÆLLESSKAB OG FÆLLES FODSLAG

En tilgang til samarbejdet, den enkeltes ressourcer og det fælles fundament, og som sikrer både trivslen og kvaliteten i kerneopgaven.

OG OM AT SKABE DE NØDVENDIGE FORANDRINGER UDEN EN MASSIV OMLÆGNING AF RAMMER, RESSOURCER OG DAGLIG PRAKSIS


SÅDAN KAN JEG HJÆLPE JER:

Uanset om I har brug for kompetenceudvikling, supervision eller 1:1 forløb lærer I at regulere nervesystemet og håndtere ubehagelige følelser – så i får adgang til al den ekspertise og viden der gør jer fantastiske til jeres arbejde.

Jeg tilpasser indholdet og metoderne til de specifikke udfordringer og behov på jeres arbejdsplads, og i relation til jeres målgruppe.

I lærer AT BRUGE BÅDE KROP, HJERTE OG HJERNE I DET DAGLIGE ARBEJDE MED MENNESKER - og får ENKLE OG helt KONKRETE REDSKABER I KAN BRUGE TIL JER SELV OG JERES MÅLGRUPPE.

SUPERVISION

KOMPETENCEUDVIKLING

1:1 FORLØB


HÅNDTER NERVESYSTEMET OG forebyg stress, OMSORGSTRÆTHED og forråelse

HÅNDTER FØLELSERNE OG STÅ STÆRKT OG ROLIGT SOM PROFESSIONEL

hjælp JERES målgruppe til BEDRE selvregulering OG DERMED UDVIKLING 

hvad får i ud af KROPSLIGT FUNDERET supervision og kompetenceudvikling?

MERE NÆRVÆR I JER SELV OG RELATIONERNE, SÅ I AGERER BEVIDST OG I TRÅD MED DET, SITUATIONEN KALDER PÅ

MINDRE STRESS MED ENKLE, KROPSLIGE STRATEGIER OG REDSKABER I KAN BRUGE DIREKTE I DAGLIG PRAKSIS

LANGTIDSHOLDBARHED I JOBBET VIA INTEGRATION AF KROPPENS RESSOURCER OG SMÅ ÅNDEHULLER I HVERDAGEN

RELATIONSKOMPETENCER TIL AT STÅ STÆRKT OG ÅBENT I JER SELV, I SAMSPILLET MED JERES MÅLGRUPPE, OG I KONTAKTEN MED KOLLEGER, LEDERE OG SAMARBEJDSPARTER

KONKRETE REDSKABER TIL AT HJÆLPE JERES MÅLGRUPPE MED SANSEINTEGRATION, AROUSAL- OG AFFEKTREGULERING

MOD TIL AT SÆTTE AUTOMATPILOTEN PÅ PAUSE OG ÆNDRE DRÆNENDE VANER

STÆRKT ARBEJDSFÆLLESSKAB GENNEM NYSGERRIGHED OG ANERKENDELSE AF EGNE OG ANDRES RESSOURCER - OG VIA ØVELER DER LØSNER OP OG STYRKER TILLID OG TEAMSPIRIT

Ring 30 48 49 16 eller skriv til mig

- jeg glæder mig til at hjælpe dig og din arbejdsplads...