SUPERVISION OG KOMPETENCEUDVIKLING MED KROPPEN som fundament

Arbejdet med at støtte recovery og empowerment for mennesker med psykiske, mentale og/eller misbrugsmæssige vanskeligheder, kræver en stor portion rummelighed, empati og tålmodighed, og ikke mindst evne til at skabe tryghed og danne relationer. Dagligdagen byder ofte på forskelligt rettede behov, og vanskelige følelser kan være på spil for jeres målgruppe og jer selv.

Den store kompleksitet i kerneopgaven stiller, sammen med ønsker om omstillings- og forandringsparathed, krav til hjerner og kroppe, der let kan komme på overarbejde. Der er brug for, at finde de små åndehuller i dagligdagen, hvor det er muligt at praktisere egenomsorg, og kigge på hvad en situationen reelt kalder på - frem for at reagere automatisk og vanemæssigt. 

Måske har I allerede bidt mærke i, at I går fra én opgave eller relation til en anden, uden at være ordentligt til stede. Måske længes I efter at trække vejret helt ned i maven, og have jer selv med i det, I laver. Og sandsynligvis ved I også godt, at det er afgørende, at I er nærværende og i stand til at regulere jer selv, for at kunne være der for de mennesker I brænder for at hjælpe, og støtte dem i evnen til at mestre eget liv.

JEG HJÆLPER JER MED KONKRETE KOMPETENCER OG REDSKABER, SÅ I NÅR I MÅL MED KERNEOPGAVEN - UDEN STRESS, EMPATITRÆTHED OG FORRÅELSE

GRUNDFORLØB:

Find nærværet og de små åndehuller, og lær at praktisere egenomsorg - så I undgår stress og forbliver langtidsholdbare i jobbet

KAN DU GENKENDENDE DET:

 • Du har engagerede medarbejdere, der ind i mellem glemmer at passe på sig selv, i ønsket om hjælpe borgerne bedst muligt og nå i mål med kerneopgaven
 • I har begrænsede ressourcer og svært at få øje på de små åndehuller i dagligdagen
 • I mangler enkle og konkrete redskaber til at praktisere egenomsorg i en travl og krævende arbejdsdag
 • Du har medarbejdere der mangler overskud og kan være i risiko for stress eller forråelse
 • Sygefraværet er højere end du kunne ønske dig, eller lider under hyppige udskiftninger i personalegruppen

OG VIL DU GERNE HAVE:

 • Medarbejdere, der er engagerede og tager vare på sig selv, på jobbet
 • Medarbejdere der er bevidste om de små åndehuller i dagligdagen, hvor de kan praktisere egenomsorg, og kigge på hvad en situationen reelt kalder på - frem for at reagere automatisk og vanemæssigt 
 • Enkle og konkrete redskaber, der sikrer ro, nærvær, kontaktevne og overskud i dagligdagen
 • Redskaber til at forebygge stress og forråelse, lavt sygefravær, langtidsholdbare medarbejdere og en stabil personalegruppe med overskud til kerneopgaven

VIDEREGÅENDE FORLØB:

Bliv bevidst om jeres egne indre tilstande og mønstre, og lær hvordan I rummer og selvregulerer følelser - så I forebygger empatitræthed og magtanvendelser, og bliver mere effektive hjælpere

HAR DU UDFORDRINGER MED DET:

 • I oplever jer kørt fast i bestemte borgersager og er i tvivl om hvilken vej I skal gå, for at få borgerne i trivsel og nå deres udviklingsmål 
 • Det kniber somme tider med at forstå, hvad der er på spil bag borgernes ydre adfærd og i samspillet mellem borger og medarbejder
 • Borgernes følelser smitter lidt for let, og ind i mellem på måder som overvælder dine medarbejdere
 • Du har medarbejdere, der ser ud til at agere ureflekteret, automatisk og vanemæssigt, og måske nogle gange i affekt 
 • I har voldsomme episoder med borgerne, der bliver siddende i kroppen på medarbejderne, uden at de kan slippe dem igen
 • Du er træt af bekymringer om magtanvendelser og arbejdsskader

OG VIL DU GERNE HAVE:

 • Konkrete metoder til at mærke ind i- og registrere borgernes aktuelle tilstande, så I forstår hvad der er på spil bag den ydre adfærd og kan tilrettelægge en succesfuld indsats
 • Konkrete redskaber til at rumme borgernes tilstande og følelser, og til at slippe følelser der har smittet i samværet med borgerne
 • Medarbejdere der er bevidste om deres egne indre tilstande og mønstre, og betydningen af disse i samspillet med borgerne
 • Viden og metoder der sikrer det udviklende samspil og øger den empatiske kapacitet 
 • Medarbejdere der har enkle og effektive redskaber til selvregulering, så står stærkt, roligt og tydeligt i kontakten til dem selv og til borgerne - også i pressede situationer
 • Færre konflikter med borgerne, og bedre forudsætninger for at forebygge magtanvendelser og arbejdsskader

EKSPERTFORLØB*:

Lær hvordan I bruger konkrete kropslige metoder til at hjælpe borgerne med arousalregulering, affektregulering og sanseintegration - så I har effektive redskaber til at nå i mål med kerneopgaven, og slipper for usikkerheden når vanlige metoder og tilgange ikke slår til

OPLEVER DU DET:

 • Det er ind i mellem en sej kamp, at facilitere udvikling hos jeres målgruppe - I prøver først det ene og så det andet tiltag, uden det fører til den ønskede forandring
 • Ord og vanlige tilgange og metoder slår ikke til 
 • I mangler helt konkrete ideer og redskaber til at formidle ro, skabe trivsel, og ”flytte” de mennesker I er der for

OG VIL DU GERNE HAVE:

 • Medarbejdere der har brugbar viden om arousal- og affektregulering, og/eller sanseintegration
 • Medarbejdere der kan anvende og tilpasse konkrete kropslige redskaber til regulering af arousal og/eller sanseintegration, med henblik på at reducere belastningsniveauet og styrke ro og trivslen hos borgerne
 • Medarbejdere der har kendskab til hvordan konkrete kropslige redskaber kan understøtte og udvikle borgernes evne til selvregulering så de bliver bedre til at mestre eget liv

* Dette forløb kræver at du har deltaget på grundforløbet og forløbet for videregående, eller har tilsvarende kompetencer.

SUPERVISION:

Få nye vinkler på jeres praksis, bliv skarpere på jeres enkeltsager og få konkrete redskaber til at løfte kerneopgaven

Supervisionen tager udgangspunkt i en opgave eller udfordring medarbejderne skal løse, i relation til en specifik borger. Eller i de fagpersonlige udfordringer, der kan opstå i samarbejdet med borgeren.  

Som noget særligt er supervisions-rummet hos mig både et refleksionsrum og et øvelsesforum, hvor medarbejderne inviteres til at:

 • Styrke kontakten til deres egne indre tilstande og bevidstgøre vaner, automatiske reaktioner og samspilsmønstre
 • Træne evnen til at se, mærke og møde borgernes indre tilstande og følelser
 • Træne enkle og konkrete redskaber, til at hjælpe borgerne med affektregulering, arousalregulering og sanseintegration
 • Træne kropslige redskaber, til at regulere medarbejdernes eget nervesystem og følelser

Det er et sted hvor vi belyser en sag eller et emne, så medarbejderne får nye perspektiver og muligheder, og et mere nuanceret blik for borgeren.

Et sted hvor medarbejderne bliver klogere på deres egen inderside, og deres reaktioner og mønstre i samspillet.

Og et sted hvor medarbejderne træner konkrete redskaber. Det kan være redskaber der hjælper borgerne til for eksempel arousal- og affektregulering eller sanseintegration. Det kan også være redskaber til medarbejderne selv. Eksempelvis til at praktisere egenomsorg og håndtere følelser der smitter. 

Ved både at se på- og bag borgernes adfærd og undersøge medarbejdernes reaktioner og mønstre, samt indarbejde konkrete redskaber, skabes et solidt grundlag for at tilrettelægge en effektfuld indsats for borgerne - og for at medarbejderne samtidig passer godt på sig selv, på jobbet.

Uanset hvilke forløb du vælger, tilpasser Jeg omfang, indhold og metoder til de specifikke udfordringer og behov på jeres arbejdsplads, og i relation til jeres borgerne i jeres målgruppe.

Medarbejderne lærer AT BRUGE kroppen som brobygger mellem HJERNE og omverden - bevidstgør indre tilstand og får ENKLE OG helt KONKRETE REDSKABER de KAN BRUGE TIL sig SELV OG deres MÅLGRUPPE.

DET KAN I FÅ UD AF SUPERVISION OG KOMPETENCEUDVIKLING:

 • MERE NÆRVÆR I JER SELV OG RELATIONERNE, SÅ I AGERER BEVIDST OG I TRÅD MED DET, SITUATIONEN KALDER PÅ
 • MINDRE STRESS MED ENKLE, KROPSLIGE STRATEGIER OG REDSKABER I KAN BRUGE DIREKTE I DAGLIG PRAKSIS
 • LANGTIDSHOLDBARHED I JOBBET VIA INTEGRATION AF KROPPENS RESSOURCER OG SMÅ ÅNDEHULLER I HVERDAGEN
 • RELATIONSKOMPETENCER TIL AT STÅ STÆRKT OG ÅBENT I JER SELV, I SAMSPILLET MED JERES MÅLGRUPPE, OG I KONTAKTEN MED KOLLEGER, LEDERE OG SAMARBEJDSPARTER
 • KONKRETE REDSKABER TIL AT HJÆLPE JERES MÅLGRUPPE MED SANSEINTEGRATION, AROUSAL- OG AFFEKTREGULERING
 • MOD TIL AT SÆTTE AUTOMATPILOTEN PÅ PAUSE OG ÆNDRE DRÆNENDE VANER
 • STYRKET ARBEJDSFÆLLESSKAB GENNEM NYSGERRIGHED OG ANERKENDELSE AF EGNE OG ANDRES RESSOURCER - OG VIA ØVELSER DER STYRKER TILLID OG TEAMSPIRIT

Ring 30 48 49 16 eller skriv til mig

- jeg glæder mig til at hjælpe dig og din arbejdsplads...