I kompetenceudviklingsforløbene lærer jeg dig at bruge kroppen som vejleder, i dit daglige virke

Når du arbejder professionelt med andre mennesker, er din kontakt til kroppen og følelserne afgørende. Den er fundamentet for måden, du forvalter din viden og dine metoder på, og dermed for hvor godt du er rustet til at skabe udviklende samspil og passe godt på dig selv på jobbet. Styrker du opmærksomheden på kroppens signaler, øger du evnen til at anerkende og møde dine egne indre tilstande. Samtidig bliver du bedre til at se, forstå og møde andre mennesker, og til at afstemme dig med dem du skal hjælpe.

Derfor er omdrejningspunktet for alle kompetenceudviklingsforløb hos mig, at bruge kroppen som vejleder, som en naturlig del af dagligdagen på jobbet!

Jeg glæder mig til at hjælpe dig!
Rikke Mørch Boesen

Ring 30 48 49 16 eller skriv til mig

- jeg glæder mig til at hjælpe dig og din arbejdsplads...