Forebyg stress, håndter følelserne på jobbet og få adgang til al den viden der gør jer fantastiske til jeres arbejde

 • Er du leder for medarbejdere der skal støtte borgere med psykiske og mentale vanskeligheder? Og føler du dig ind i mellem lidt rådvild i forhold til at sikre trivsel og langtidsholdbarhed under de givne krav og rammer?
 • Er dine medarbejdere altruistiske og har tendens til at glemme at passe på sig selv i ønsket om at hjælpe jeres målgruppe bedst muligt? Eller savner de ideer og redskaber til at håndtere deres egne følelser og behov i en travl dagligdag?
 • Har du medarbejdere i risiko for arbejdsrelateret stress, omsorgstræthed eller forråelse? Er jeres sygefravær højere end du kunne ønske dig? Eller lider I under jævnlige udskiftninger i personalegruppen?
 • Oplever I også at det kan være en sej kamp, at hjælpe borgerne til at nå deres udviklingsmål? At det kan være svært at finde ud af hvad der er på spil? At I prøver først det ene og så det andet, og mangler ideer til hvad I skal stille op for at støtte og ”flytte borgerne”, og løse den opgave I er sat til? At jeres vanlige tilgange og metoder bare ikke altid slår til?
 • Tager dine medarbejdere somme tider sig selv i at lade ubevidste følelser, eller manglende overskud styre deres adfærd, og spænde ben for evnen til nærvær og empati med de mennesker I har til opgave at hjælpe? Bliver de lidt for ofte smittede af borgernes indre tilstande og følelser, på måder som overvælder dem? 
 • Har I voldsomme episoder med borgere? Bliver en del af oplevelserne siddende i kroppen, uden at I kan slippe dem igen? Og er I trætte af at bekymre jer om magtanvendelser og arbejdsskader?
 • Hænder det også at manglende overskud og arbejdet med borgernes udfordringer smitter af på samarbejdet og arbejdsfællesskabet, så I kommer til at reagerer uhensigtsmæssigt overfor hinanden? Har for mange konflikter? Eller besvær med at finde fælles fodslag?


hvad får i ud af at deltage i workshops og supervision?


 • Mindre stress med enkle strategier og redskaber, der kan bruges direkte i daglig praksis
 • Mere nærvær som fundamentet for at handle bevidst og i overensstemmelse med det, situationen kalder på
 • Mod til at sætte automatpiloten på pause og ændre drænende vaner
 • Relationskompetencer til at stå stærkt og åbent i jer selv, i samspillet med borgerne i jeres målgruppe – og i kontakten med kolleger og leder på arbejdspladsen
 • Langtidsholdbarhed i jobbet via integration af kroppens ressourcer og de små skridt mod forandring i dagligdagen
 • Stærkere arbejdsfællesskab gennem en nysgerrig og anerkendende tilgang til egne og andres styrker, og udviklingspunkter


workshop 1 - 1 dag

HÅNDTER DIT NERVESYSTEM OG forebyg stress, udbrændthed og forråelse

Jeg præsenterer dig for grundprincipperne: Hvorfor er det vigtigt at regulere nervesystemet? Hvordan får du kontakt til kroppen? Og hvor kan du finde de små åndehuller i dagligdagen?


Vi kommer ind på dine personlige erfaringer med stress og arbejder med betydningen af din egen tilstand i forhold til nærvær, modstandskraft og din relationelle kapacitet. 


Du træne enkle og effektive redskaber, der hjælper dig med at regulere dit nervesystem, så du står stærkt og roligt i dig selv, og med mere kontrol over hvordan du håndterer svære ting, du står overfor på jobbet.


Til sidst laver du en personlige plan for hvordan du vil integrere det, du har lært, i din dagligdag på jobbet. 

WORKSHOP 2 - 2 dage

håndter dine følelser og bliv en bedre hjælper og kollega 

Jeg sætter spot på hvad følelser er og hvordan vi typisk reagerer på dem? Du får indblik i følelsesmæssig intelligens, relationen til kropsbevidsthed, og hvorfor det er vigtigt at anerkende dine følelser på jobbet?


Vi kommer ind på følelsesmæssig aktivering, og betydningen af selvempati. Du får tips til hvordan du kan dele dine følelser på jobbet, uden at blive privat, og hvordan du håndterer andres følelser, der smitter? Du får også indblik i dine egne samspilsmønstre og deres betydning for måden du indgår i relationer på. 


Du træner enkle og konkrete redskaber, der hjælper dig med at regulere dine følelser, så du har empati med dig selv og med andre, og kan navigere i komplekse situationer på jobbet.


Til sidst laver vi en plan for hvordan du integrerer det, du har lært, i din dagligdag. 

WORKSHOP 3 - 3 dage

Lær hvordan du hjælper din målgruppe til bedre selvregulering 

Dette forløb tuner ind på
hvordan du som professionel kan støtte din målgruppe i at mærke sig selv bedre og bruge enkle kropslige redskaber til at regulere deres nervesystem og følelser, så de opnår større ro, trivsel, og bedre læring - og forebygger voldsom adfærd. 


Afhængig af din målgruppes behov kan du få inspiration til arousal- og affektregulering, sanseintegration og læring med kroppen forrest. 


Du trænes i at formidle de konkrete redskaber og afstemme metoderne til de konkrete borgeres ressourcer og udfordringer.


Deltagelse på dette forløb forudsætter, at du har gennemgået mindst én af ovenstående workshops eller har tilsvarende kompetencer.

Vil du være den bedste version af dig selv, som leder? Og have medarbejdere med stærke relationskompetencer og de allerbedste forudsætninger for at være deres eget vigtigste værktøj i udviklingsarbejdet med borgerne?

 • Vil du forebygge arbejdsrelateret stress, og skabe medarbejdertrivsel og langtidsholdbarhed i jobbet – uden en massiv omlægning af rammer, ressourcer og daglig praksis? Men med simple, konkrete metoder?
 • Vil du have medarbejdere med stærke relationskompetencer og de allerbedste forudsætninger for at være deres eget vigtigste værktøj i udviklingsarbejdet med borgerne?
 • Drømmer du og dine medarbejdere om helt konkrete redskaber, der hjælper borgerne til at håndtere stress og svære følelser, og forebygger voldsom adfærd? Og gør jer klogere på, hvad der er på spil for det enkelte menneske i jeres målgruppe?
 • Vil I stå stærkt i jer selv som professionelle? Og booste arbejdsfællesskabet og det fælles fodslag?

Så kan jeg hjælpe jer!

Lær at bruge både kroppen, hjertet og hjernen i det daglige arbejde med mennesker

Selvom vi godt ved at det professionelle relationsarbejde tager tid og kræver overskud, rykker effektiviseringen også ind på de områder hvor mennesker arbejder med mennesker. Medarbejderne skal nå at hjælpe flere borgere med flere ting på kortere tid – og de fleste af os tror, at vi når mere ved at løbe hurtigere. Men sandheden er, at når vi konstant er i højt gear, lukker vi af for vores krop og vores sanser og dermed for vores naturlige kapacitet til nærvær, kontakt, kreativitet, overblik og selvregulering. 

Vi afskærer os fra at mærke og se nuancerne i det, der foregår i os selv og det, der foregår i andre og kan blive så overvældede af ubehagelig indre tilstande, at vi ikke kan tænke os frem til de gode, holdbare og modige løsninger. Vi kommer til at handle pr. automatik i stedet for at træffe bevidste valg. Og vi vores evne til at passe på os selv og til at se, forstå og møde de mennesker vi har til opgave at hjælpe svækkes. Vi mister simpelthen kontakten til de personlige og sociale kompetencer, der er vores vigtigste redskab i arbejdet med at skabe udvikling for andre mennesker.

Når du arbejder professionelt med andre mennesker, er din kontakt til kroppen og følelserne nemlig helt afgørende. Det er fundamentet for måden, du forvalter din viden og dine metoder på, og dermed for hvor godt du er rustet til at skabe udviklende samspil og passe godt på dig selv på jobbet. Styrker du opmærksomheden på kroppens signaler, øger du evnen til at anerkende og møde dine egne indre tilstande. Samtidig bliver du bedre til at se, forstå og møde andre mennesker, og til at afstemme dig med dem du skal hjælpe.

Jeg lærer dig og dine medarbejdere hvordan I passer godt på sig selv i job der kræver en stor portion rummelighed, empati og tålmodighed, og hvor forskellig rettede behov og ubehagelige følelser jævnligt er på spil, og skaber uro og måske konflikt.

Jeg lærer jer at bruge kroppen som vejleder i det daglige arbejde med mennesker – jeg træner jer i at få kontakt med og bruge den kropslige og følelsesmæssige del af jeres fagpersonlige kompetencer, så I aktivt og bevidst kan skabe ro, trivsel og udvikling – uden at overforbruge jer selv og blive stressede, udbrændte eller forråede – og så I står stærkt, roligt og mere selvkærligt, i udfordrende situationer og relationer på arbejdspladsen.

Det gør jeg ved at stille skarpt på kroppens ressourcer, og booste den kropslige bevidsthed, der er kilden til empati, følelsesregulering og egenomsorg. Jeg viser, hvordan I enkelt og effektivt skaber kontakt til jer selv, regulerer jeres eget nervesystem og håndterer jeres følelser i en professionel kontekst. OG hvordan I, ved at mærke jer selv, får en særlig adgang til at se og møde de tilstande, følelser og behov, der er på spil hos andre mennesker.

I lærer at integrere den del af hjernen, der mærker og føler, med den del af hjernen der tænker, analyserer og planlægger. På den måde bliver I mere nærværende, rolige og klart tænkende, og bedre i stand til at håndtere det der er svært, mens det foregår.

OG I lærer, hvordan I kan bruge de konkrete kropslige redskaber, ikke bare til at passe godt på jer selv på jobbet, men også til at hjælpe andre med at skrue ned for indre uro og konfliktadfærd, og op for bedre trivsel.

I et forløb hos mig får I vækket sanserne og finder ud af hvordan I kan udnytte de små åndehuller, der giver hjernen en pause og skaber retning og overskud til at håndtere de mange forskellige opgaver og udfordringer i løbet af arbejdsdagen 

I får enkle og konkrete redskaber I kan bruge BÅDE til jer selv OG til jeres målgruppe, til at regulere nervesystemet og håndtere svære følelser – så I får adgang til al den ekspertise og viden der gør jer fantastiske til jeres arbejde

Og I får et trygt læringsrum, hvor nye redskaber og strategier undersøges og trænes på en aktiv og legende måde, der booster arbejdsglæden og arbejdsfællesskabet, så I inspireres til at anerkende og passe godt på hinanden

Jeg glæder mig til at hjælpe jer!
Rikke Mørch Boesen
Ring 30 48 49 16 eller skriv til mig

- jeg glæder mig til at hjælpe dig og din arbejdsplads...