Lidt om mig,

og min faglige baggrund

og hvorfor jeg gør det, jeg gør

Når du som kunde møder mig, møder du et menneske, der vil gøre sit bedste for at forstå lige præcis dig og det, du oplever som udfordrende. Jeg lægger stor vægt på at støtte dig og samtidig udfordre dig, så du bliver hjulpet godt på vej til at mærke dig selv, dine følelser og behov, og til at handle på det, der er vigtigt for dig. Jeg ønsker, at hjælpe dig med at komme i kontakt med din egen indre ekspert - og bruge kroppen som vejleder - hvad enten du søger viden og redskaber til privatlivet eller til dit job.


Hvad er min faglige baggrund?

Min faglige baggrund er en videregående uddannelse som psykomotorisk terapeut og en 3-årig efteruddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi. Derudover har jeg løbende suppleret mit faglige fundament med ny viden og metoder. Blandt andet har jeg en instruktøruddannelse i Mindful Moving®, foruden efteruddannelse i mindfulnessbaseret kognitiv terapi. Sidste skud på stammen er et diplommodul i neuropsykologi og neuropædagogik, der har givet mig solide videnskabelige forklaringer på samspillet mellem krop, følelser, tanker og adfærd, og bestyrket mine tanker om vigtigheden af at arbejde helhedsorienteret og med kroppen forrest. 

De forskellige uddannelsesforløb har også beriget mig personligt. Jeg har fået indsigt i mine egne mønstre, og har gang på gang mærket, hvor stor betydning det har for min trivsel, at jeg er i kontakt med mig selv og min egen krop.

I kraft af min brede faglige baggrund har jeg opnået en stor viden og fået mange forskellige metoder i værktøjskassen. Tilsammen udgør det fundamentet for den terapi og kompetenceudvikling jeg tilbyder i min praksis i dag, hvor netop kombinationen af psykomotorisk terapi, kropsterapi, afspænding, neuropædagogik, mindfulness og kognitive terapi er central.

Ved siden af min praksis har jeg de seneste 6 år været ansat hos VAMiS i Aalborg Kommune. Her laver jeg psykomotoriske terapiforløb, som led i specialiseret misbrugsbehandling, for mennesker med særlige behov. Tidligere har jeg desuden arbejdet indenfor blandt andet beskæftigelses- og voksenundervisningsområdet, socialpsykiatrien og ældre-handicapområdet. Mine mange års erfaring har givet mig stor ekspertise i udvikling af (fag-)personlige kompetencer via kombinationen af kropslige og kognitive tilgange.

De sidste 20 år har jeg således været dedikeret til at hjælpe andre mennesker med at få bedre kontakt til sig selv og til at formidle enkle og basale redskaber, der styrker nærværet, autenticiteten og handlekraften, og øger kvaliteten i både private og professionelle relationer. Alt sammen med udgangspunkt i kropslig opmærksomhed - at kunne bruge kroppen som vejleder - mærke sig selv og andre, rumme sine følelser og handle ud fra sine behov og værdier.

Hvordan arbejder jeg?

Mange terapiformer tager i dag udgangspunkt i det, du tænker, og har fokus på, hvordan du har det psykisk. Andre behandlingsformer arbejder primært med at genoprette og forebygge ubalancer i kroppen. Psykomotorisk terapi og kompetenceudvikling består hos mig i en kombination, hvor udgangspunktet er kroppen og det du mærker, og hvor du arbejder med både dine behov, følelser, tanker og med din adfærd.


Hos mig lærer du at bruge kroppen som vejleder. Via kroppen får du signaler om, hvor dine grænser går, hvad du har brug for og lyst til. Derfor er mine forløb bygget op om dialog og øvelser, der sigter mod at styrke din evne til at mærke dig selv, reflektere over det du mærker, og forstå dig selv - ikke blot ud fra abstrakte tanker, men ud fra konkrete sansninger nu og her.


Du lærer hvordan kroppens signaler kan guide dig i at træffe valg ud fra dine behov, og det, der giver mening for dig. Samtidig får du mulighed for at træne nye måder at handle på, og redskaber, der styrker dit mod til at gøre det, du har brug for. Du lærer også dine tanker og dine indre værdier at kende. Du får redskaber, der støtter dig i at undgå at blive fanget og styret af negative overbevisninger. Og du finder ud af, hvad der virkelig er vigtigt for dig, så du bedre kan skabe det liv, du drømmer om.


Hvad er vigtigt for mig?

Jeg tror på, at en ligeværdig relation og et åbent sind er vejen frem i mødet med andre mennesker. Blandt andet derfor er jeg ikke optaget af at vurdere dig eller putte dig i en kasse, hvortil der hører en bestemt behandling. Derimod finder jeg det vigtigt at lytte og spørge nysgerrigt ind, så du sætter ord på dine oplevelser og bliver klogere på dig selv.


Jeg er optaget af, hvad kroppens signaler er udtryk for, og af at ændre dit forhold til eventuelle symptomer, så de ikke holder dig unødigt tilbage fra at leve det liv du ønsker. Kroppen fortæller når der er noget du har brug for at forholde dig til og måske justere i dit liv, eller der er noget du har behov for at anerkende og acceptere.
Jeg lægger vægt på at opmuntre og udfordre dig til at handle aktivt ud fra dine behov og værdier. Det gør jeg, fordi jeg ved, det virker, når du gør det, der er vigtigt for dig. Når du ikke blot forestiller dig en forandring, håber på den, ønsker den, og længes efter den. 


Det er vigtigt for mig, at du går fra hver session med en oplevelse af at være blevet mødt og være kommet et lille skridt nærmere dit mål. Derfor giver jeg mig tid til at runde hver session ordentligt af. Jeg sørger for at du har noget med dig hjem, som du kan arbejde videre med i din dagligdag. Jeg følger op på det vi har talt om tidligere. Og støtter dig i vedholdende at håndtere det, der er svært – èt skridt af gangen.


Hvad lægger mine kunder vægt på hos mig?

Mine private kunder giver udtryk for, at de oplever mig som både indfølende og kærligt konfronterende. De fortæller, at det har stor betydning for dem, at jeg tænker i handling frem for behandling. Både fordi de oplever, at det virker, og fordi det giver dem en oplevelse af at være ligeværdige. De fortæller, at erkendelsen af, at det er dem selv, der både kan og skal skabe forandringen, har stor betydning for motivationen til at træffe nye valg.

Mine professionelle kunder lægger især vægt på min evne til at formidle viden og erfaring på en aktiv og let tilgængelig måde. Og på min evne til at tilpasse undervisningen til arbejdspladsens specifikke behov og udfordringer. De giver også udtryk for, at de er blevet overraskede over, hvor stor betydning det har at være opmærksomt tilstede i kroppen og nuet. Både i forhold til at være til hjælp for de mennesker de arbejder med og ikke mindst i forhold til at kunne passe på sig selv på jobbet.


Hvorfor gør jeg det, jeg gør?

Vi lever i en tid hvor viden prioriteres højt og hvor de ting vi kan tænke over og ræsonnere os frem til ofte har forrang fremfor nærværet, og dermed for det vi sanser og det, vi oplever.


Vi har travlt, skal præstere, optimere, effektivisere, udvikle, være på forkant. og vi er optaget af at fortælle andre hvor godt vi klarer os og hvor godt vi har det. De sociale medier giver os både mulighed for holde kontakt til mange mennesker og til at stille vores liv til skue for stort set alle dem der gider kigge med. vi kan komme i den situation, at vi hele tiden oplever os under vurdering og bliver optaget af hvor mange følgere eller likes vi har.


Det kan være let at miste sig selv, sin egen retning og værdier. det kan være let at glemme kroppen, og det nærvær og de budskaber, vi får ved at sænke tempoet, være tilstede i os selv og mærke verden. Og vi kan have svært ved at anerkende kroppens budskaber og rumme vores følelser længe nok til at overveje, hvad der er bedst og vigtigst for os, også på den lange bane. 


Jeg glæder mig til at hjælpe dig!
Rikke Mørch Boesen

Ring 30 48 49 16 eller skriv til mig

- jeg glæder mig til at hjælpe dig...