Læs lidt om mig,

om min faglige baggrund 

​og om hvorfor jeg gør det, jeg gør

RING TIL MIG PÅ 30 48 49 16 ELLER SEND EN MAIL TIL RIKKE@BOESEN-PSYKOMOTORIK.DK

Hvem er jeg?


Når du som kunde møder mig, møder du et menneske, der vil gøre sit bedste for at forstå lige præcis dig og det, du oplever som udfordrende. Et menneske, der vil støtte dig i din proces. Udfordre dig. Hjælpe dig på vej til bedre at mærke dig selv, dine følelser og behov, og til at handle på det, der er vigtigt for dig i livet.


Hvad er min faglige baggrund?


Min basis er en videregående uddannelse som psykomotorisk terapeut. Derudover har jeg en 3-årig efteruddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi, samt efteruddannelse i mindfulnessbaseret kognitiv terapi. Kombinationen af kropslige og kognitive metoder har givet mig en masse viden og mange forskellige værktøjer. Tilsammen danner metoderne fundamentet for den terapi og kompetenceudvikling, jeg tilbyder i min praksis i dag. De forskellige uddannelsesforløb har også beriget mig personligt. Jeg har fået indsigt i mine egne mønstre, og har gang på gang mærket, hvor stor betydning det har for min trivsel, at jeg er i kontakt med mig selv og min egen krop.


De sidste 20 år har jeg derfor været dedikeret til at formidle enkle og basale redskaber, der styrker nærværet, autenticiteten og handlekraften, og på samme tid øger kvaliteten af vores relationer - såvel de nære som de professionelle.


Jeg supplerer løbende mit faglige fundament med ny viden og metoder. Blandt andet har jeg en instruktøruddannelse i Mindful Moving®, og en pædagogisk efteruddannelse om psykiske funktionsnedsættelser og udfordrende adfærd. Sidste skud på stammen er en igangværende diplomuddannelse i neuropsykologi og neuropædagogik. Denne uddannelse giver solide videnskabelige forklaringer på samspillet mellem krop, følelser, tanker og adfærd. Samtidig bestyrker denne viden mig i vigtigheden af at arbejde helhedsorienteret og med kroppen forrest.


Hvordan arbejder jeg?


Mange terapiformer tager i dag udgangspunkt i det, du tænker, og har fokus på, hvordan du har det psykisk. Andre behandlingsformer arbejder primært med at genoprette og forebygge ubalancer i kroppen. Psykomotorisk terapi og kompetenceudvikling består hos mig i en kombination, hvor udgangspunktet er kroppen og det du mærker, og hvor du arbejder med både dine behov, følelser, tanker og med din adfærd.


Hos mig lærer du at bruge kroppen som vejleder. Via kroppen får du signaler om, hvor dine grænser går, hvad du har brug for og lyst til. Derfor er mine forløb bygget op om dialog og øvelser, der sigter mod at styrke din evne til at mærke dig selv, reflektere over det du mærker, og forstå dig selv - ikke blot ud fra abstrakte tanker og tidligere erfaringer, men ud fra helt konkrete sansninger nu og her.


Du lærer hvordan kroppens signaler kan guide dig i at træffe valg ud fra dine behov, og det, der giver mening for dig. Samtidig får du mulighed for at træne nye måder at handle på, og redskaber, der styrker dit mod til at gøre det, du har brug for. Du lærer også dine tanker og dine indre værdier at kende. Du får redskaber, der støtter dig i at undgå at blive fanget og styret af negative overbevisninger. Og du finder ud af, hvad der virkelig er vigtigt for dig, så du bedre kan skabe det liv, du drømmer om.


Hvad er vigtigt for mig?


Jeg tror på, at en ligeværdig relation og et åbent sind er vejen frem i mødet med andre mennesker. Blandt andet derfor er jeg ikke optaget af at vurdere dig eller putte dig i en kasse, hvortil der hører en bestemt behandling. Derimod finder jeg det vigtigt at lytte og spørge nysgerrigt ind, så du sætter ord på dine oplevelser og bliver klogere på dig selv.


Jeg er optaget af, hvad kroppens signaler er udtryk for, og af at ændre dit forhold til eventuelle symptomer, så de ikke holder dig unødigt tilbage fra at leve det liv du ønsker. Kroppen fortæller når der er noget du har brug for at forholde dig til og måske justere i dit liv, eller der er noget du har behov for at anerkende og acceptere.


Jeg lægger vægt på at opmuntre og udfordre dig til at handle aktivt ud fra dine behov og værdier. Det gør jeg, fordi jeg ved, det virker, når du gør det, der er vigtigt for dig. Når du ikke blot forestiller dig en forandring, håber på den, ønsker den, og længes efter den... 


Det er vigtigt for mig, at du går fra hver session med en oplevelse af at være blevet mødt og være kommet et lille skridt nærmere dit mål. Derfor giver jeg mig tid til at runde hver session ordentligt af. Jeg sørger for at du har noget med dig hjem, som du kan arbejde videre med i din dagligdag. Jeg følger op på det vi har talt om tidligere. Og støtter dig i vedholdende at håndtere det, der er svært – èt skridt af gangen.


Hvad lægger mine kunder vægt på hos mig?


Mine private kunder giver udtryk for, at de oplever mig som både indfølende og kærligt konfronterende. De fortæller, at det har stor betydning for dem, at jeg tænker i handling frem for behandling. Både fordi de oplever, at det virker, og fordi det giver dem en oplevelse af at være ligeværdige. De fortæller, at erkendelsen af, at det er dem selv, der både kan og skal skabe forandringen, har stor betydning for motivationen til at træffe nye valg.


Mine professionelle kunder lægger især vægt på min evne til at formidle min viden og erfaring på en aktiv og let tilgængelig måde. Og på min evne til at tilpasse undervisningen til arbejdspladsens specifikke behov og udfordringer. De giver også udtryk for, at de er blevet overraskede over, hvor stor betydning det har at være opmærksomt tilstede i kroppen og nuet. Både i forhold til at være til hjælp for de mennesker de arbejder med og ikke mindst i forhold til at kunne passe på sig selv på jobbet.

De sidste 20 år har jeg hjulpet mennesker med at få bedre kontakt til sig selv og finde mere nærvær, autenticitet og handlekraft i deres liv, og relationer. Alt sammen med udgangspunkt i kropslig opmærksomhed - at kunne mærke sig selv, rumme sine følelser og handle ud fra sine behov og værdier.

Med min uddannelse som psykomotorisk terapeut - og mange års erfaring indenfor både terapi og undervisning - har jeg stor viden om, hvordan krop, psyke og omverden spiller sammen. Jeg ved hvordan du med enkle, basale redskaber kan øge dit nærvær og din handlekraft, og styrke din relation til dig selv og til andre. Jeg glæder mig til, at hjælpe dig!RING ELLER SKRIV TIL MIG

hvis du vil BOOKE TID/FORLØB

ELler VIL vide mere

  • BLOMSTERVÆNGET 4, FREDERIKSHAVN
  • 30 48 49 16
  • RIKKE@BOESEN-PSYKOMOTORIK.DK
  • BOOKING EFTER AFTALE

Hvorfor vælge et psykomotorisk forløb hos mig?

Samspil mellem krop og psyke - teori og praksis

Uanset hvilket forløb du vælger, får du faktuel viden om krop og psyke. Du træner enkle, universelle kropslige teknikker, der hjælper dig til at håndtere uro i kroppen og hovedet, og til at kunne rumme og handle effektivt på dine behov, følelser og grænser. Samtidig lærer du simple mentale metoder til, at udfordre de tankemønstre, der begrænser dig i at gøre det, der er vigtigt for dig. Du arbejder med samspillet mellem krop, følelser, tanker og handling - og styrker dine ressourcer både gennem det du hører, det du ser og det du gør. 

Enkle og effektive redskaber DU KAN BRUGE I DIN DAGLIGDAG

Hos mig handler udvikling om at (gen)finde sig selv og styrke "sin indre ekspert". Jeg tilbyder dig helt basale og effektive redskaber, der  bygger på ressourcer du allerede har i dig - og som derfor let kan integreres i din dagligdag. Hos mig får du ingen smarte, nye eller tidskrævende metoder, eller quick-fix. Derimod støtter jeg dig hele vejen i din proces.

Samarbejde i øjenhøjde

i en tryg OG uformel ramme

Hos mig er udvikling baseret på ligeværdighed, dialog og aktivt samarbejde. Tonen er uformel, let og ligefrem. Der er masser af plads til både humor og alvor. Jeg giver dig tid og rum til fordybelse. Til at undersøge hvordan du egentlig har det, hvad du mærker og hvad du tænker. Du får mulighed for at eksperimentere med nye handlemåder - og din tryghed er altid i højsædet.

20 års erfaring SOM PSYKOMOTORISK TERAPEUt

Med 20 års erfaring indenfor terapi og undervisning, og en uddannelse som psykomotorisk terapeut, har jeg opnået stor ekspertise i udvikling af (fag-)personlige kompetencer via en kombination af kropslige og kognitive metoder. I min private praksis har jeg gennem flere år tilbudt en kombination af terapiformer med udgangspunkt i psykomotorisk terapi, kropsterapi, afspænding og mindfulness. Jeg har samtidig undervist professionelle i kropsligt nærvær og afspænding. Ved siden af min praksis har jeg de seneste 5 år været ansat hos VAMiS i Aalborg Kommune. Her bidrager jeg med psykomotoriske terapiforløb, som led i specialiseret misbrugsbehandling, for mennesker med særlige behov. Tidligere har jeg været ansat i socialpsykiatrien, samt indenfor beskæftigelses- og voksenundervisningsområdet. 

Hvorfor gør jeg det, jeg gør?

Vi lever i en tid hvor viden prioriteres højt og hvor de ting vi kan tænke over og ræsonnere os frem til ofte har forrang fremfor nærværet, og dermed for det vi sanser og det, vi oplever. Vi har travlt, skal præstere, optimere, effektivisere, udvikle, være på forkant. Og vi er optaget af at fortælle andre hvor godt vi klarer os og hvor godt vi har det. De sociale medier giver os både mulighed for holde kontakt til mange mennesker og til at stille vores liv til skue for stort set alle dem der gider kigge med. Vi kan komme i den situation, at vi hele tiden oplever os under vurdering og bliver optaget af hvor mange følgere eller likes vi har.


Det kan være let at miste sig selv, sin egen retning og værdier. Det kan være let at glemme kroppen, og det nærvær og de budskaber, vi får ved at sænke tempoet, være tilstede i os selv og mærke verden. Og vi kan have svært ved at anerkende kroppens budskaber og rumme vores følelser længe nok til at overveje, hvad der er bedst og vigtigst for os, også på den lange bane. 


Hvad er min mission?

Det er min mission at hjælpe dig med at styrke nærværet, dine autenticitet og integritet, og dermed din relation til dig selv og til andre - såvel i privatlivet som på jobbet. Jeg støtter, opmuntrer og guider dig til at (gen-)finde balancen mellem

  • Din krop, dine følelser og tanker
  • Dine værdier og dine handlinger
  • Din væren og din gøren
  • Dig selv og andre

Når du vælger et forløb hos mig, handler udvikling altså ikke om at du skal optimere noget eller stræbe efter at blive bedre. Det handler derimod om at finde tilbage til det basalt menneskelige. Til kroppen og følelserne og til den tavse viden du har inden i dig. Det handler om at træffe valg ud fra det, du mærker, det, du ved og det, der er vigtigt for dig - frem for at lade dine tanker, forestillinger, frygt eller fantasier tage magten, eller dagdrømme om ting du aldrig får gjort. Det handler om at være tilstede i dig selv og i tilværelsens realiteter og handle på det, der giver mening for dig, i samspil og samklang med andre mennesker.

Ring til mig på 304849 16 eller skriv,

så ved du mere om hvordan jeg kan hjælpe dig!

PSYKOMOTORISK TERAPI & KOMPETENCEUDVIKLING

v/ Psykomotorisk terapeut . Rikke Mørch Boesen

Blomstervænget 4, Haldbjerg . 9900 Frederikshavn

Mobil 30 48 49 16 . rIkke@boesen-psykomotorik.dk . CVR 36 37 15 79