Det siger mine kunder om kompetenceudvikling hos mig...

"

JEG VIL ANBEFALE ET FORLØB TIL ALLE SOM ARBEJDER MED MENNESKER OG EFTERSPØRGER VIDEN OG METODER TIL AT SÆTTE FOKUS PÅ KROPPEN...

Det var vigtigt for mig, at den viden som vi skulle have skulle kunne integreres i praksis – og det syntes jeg absolut det gjorde. Vi har i en længere periode haft lyst til at inddrage kroppen mere i forhold til vores arbejde med børn og unge i grupper. Det kan vi nu. Det var godt at se, hvor godt de unge tog imod afspænding. Vi har et konkret værktøj at begynde med. Vi kan lave en afspænding, komme til stede, og vi har som team haft mulighed for at tilpasse og drøfte hvordan vi vil bruge det. Jeg vil anbefale et forløb til alle som arbejder med mennesker og efterspørger viden og metoder til at sætte fokus på kroppen. 


Jeg har oplevet Rikke som imødekommende, venlig, en dygtig formidler, interesseret og empatisk (også med de unge).

Ditte Sennicksen, Psykolog, Center for pårørende

Psykiatrien, Region Nordjylland

"

VI HAR FÅET EN FÆLLES FORSTÅELSE OG ENIGHED I FORHOLD TIL AT IMPLEMENTERE ÅNDEDRÆT, KROPPEN HUSKER OG AFSPÆNDING I VORES GRUPPEFORLØB...

Jeg har selv erfaring med yoga, åndedræt og afspændingsøvelser – og jeg var spændt på hvordan vi ville kunne implementere det i vores grupper. Det vigtigste jeg har opnået gennem forløbet er den konkrete afspændingsøvelse, som jeg føler, vi kan bruge direkte i vores praksis. Forandringen var, at vi som kolleger er enige og ser formålet og at vi kan bruge den. Det har været godt at øve oplæsningen af afspændingsøvelsen og Rikkes guidning af pauser og tempo. Det har været godt at høre om, drøfte og overveje hvordan man tilrettelægger og forbereder børnene før, under og efter en øvelse, samt rammerne. Vi har fået en faglig baggrundsviden og termer for at kroppen husker. Vi har lært om det autonome nervesystem. Hvor mærker vi i kroppen – tilpasset de yngste børn i forhold til behag contra ubehag. Jeg vil anbefale et forløb til mine tidligere kolleger (specialskole) og alle relevante faggrupper, der arbejder med børn, unge, voksne i grupper.


Rikke har været meget seriøs, velforberedt og engageret. Faglig dygtig og nysgerring, og lyttende til hvad vi laver og ønsker. Hun har været omstillingsparat og tilpasset kurset til vores daglige praksis. Det har været dejligt og super godt at kunne fordybe sig – have en ”bobbel” hvor vi som kolleger har lært nyt – fået en fælles forståelse og enighed i forhold til at implementere åndedræt, kroppen husker og afspænding i vores gruppeforløb.

Mette Mendrup, Lærer, Center for pårørende

Psykiatrien, Region Nordjylland

"

JEG HAR FÅET KONKRETE REDSKABER TIL AT ARBEJDE MED MIN MÅLGRUPPE...

Inden vi købte forløbet havde jeg det forbehold, at jeg var bekymret for, at det blev på for højt plan – altså ikke var praksisnært. Den største aha-oplevelse har været min oplevelse af, at det ikke nødvendigvis er afspænding på et højt plan, men kan foregå helt almindelig siddende, så det ikke er grænseoverskridende for de unge. Jeg har fået konkrete redskaber til at arbejde med målgruppen 8-18 og især 18-23 år. Jeg er blevet mere sikker i at lave ”komme til stede” øvelsen. Derudover har fordelene været at vi har haft mulighed for fælles snak/oplevelse i forløbet for teamet, samt viden og forståelse for hvad der foregår, ”når kroppen husker”, og en konkret øvelse til direkte brug. Jeg vil anbefale forløbet både til professionelle, men også til privatpersoner der har brug for at komme i kontakt med sin krop og åndedræt. 


Rikke har været en stor inspiration og formået at omstille sig efter vores ønsker.

Britt Bjergen, Socialrådgiver, Center for pårørende

Psykiatrien, Region Nordjylland

"

Ring 30 48 49 16 eller skriv til mig

- jeg glæder mig til at hjælpe dig og din arbejdsplads...