januar 15

0 kommentarer

Hvad er psykomotorisk terapi?

Af Rikke Mørch Boesen

januar 15, 2021


Psykomotorisk terapi er en behandlings- og undervisningsform, der arbejder med sammenhængen mellem krop, psyke og adfærd. Faget kombinerer viden om blandt andet anatomi og fysiologi med pædagogik og psykologi, og bruger kropslige metoder som udgangspunkt for at sætte udviklingsprocesser igang.

Psykomotoriske terapeuter har en videregående uddannelse eller en professionsbachelor indenfor sundhedsfremmeområdet, og er specialiserede i at varetage både sundhedspsykologiske og sundhedspædagogiske opgaver. Psykomotoriske terapeuter er omfattet af DAP’s etiske regler og har tavshedspligt.

Forståelsen bag den psykomotoriske terapi er, at vi møder og erfarer verden med kroppen, og at menneskets krop og psyke er to aspekter af den samme helhed. Derfor har terapien fokus på sammenhængen mellem din oplevelse af hvem du er, hvad du mærker, tænker og har behov for, og hvordan du handler på dine behov og i relation til omverdenen. Målet er, at du opnår den forandring eller accept du har brug for, hvad enten dine udfordringer er kropslige, psykiske eller sociale. 

Gennem psykomotorisk terapi kan du blandt andet lære at:

  • Lytte til og forstå kroppens signaler
  • Omsætte tanker og følelser til hensigtsmæssige handlinger
  • Blive bevidst om dine egne grænser og muligheder

Psykomotoriske terapeuter anvender forskellige metoder, for eksempel være guidet afspænding, opmærksomhedsøvelser, bevægelsesopgaver (eventuelt i form af mindfull moving) og kropsbehandling/kropsterapi. Oftest kombineres metoderne afhængig af de konkrete udfordringer der arbejdes med.

Rikke Mørch Boesen

Om forfatteren

Min faglige baggrund er en videregående uddannelse som psykomotorisk terapeut og en 3-årig efteruddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi. Derudover har jeg løbende suppleret mit faglige fundament med ny viden og metoder. Blandt andet har jeg en instruktøruddannelse i Mindful Moving®, foruden efteruddannelse i mindfulnessbaseret kognitiv terapi. Sidste skud på stammen er et diplommodul i neuropsykologi og neuropædagogik, der har givet mig solide videnskabelige forklaringer på samspillet mellem krop, følelser, tanker og adfærd, og bestyrket mine tanker om vigtigheden af at arbejde helhedsorienteret og med kroppen forrest.

Kommenter gerne på indlægget eller stil spørgsmål

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}