januar 15

0 kommentarer

Hvad er psykomotorisk behandling?

Af Rikke Mørch Boesen

januar 15, 2021


Psykomotorisk behandling er en afspændings- og kropsterapeutisk metode, der regulerer muskelspændinger og afbalancerer dit nervesystem. Behandling kan indgå som en del af et individuelt terapiforløb. Behandlingen kan også være det primære element i et forløb, og kan for eksempel medvirke til at reducere stress, angst og uro, lindre smerter og forbedre din søvn. 

Gennem psykomotorisk behandling øger du din evne til at mærke og sætte ord på, hvordan du har det, og hvad du har brug for. Du får mulighed for, i et trygt rum, at undersøge dine kropslige reaktioner. Og du træner din evne til at handle ud fra dine egne behov.

I en psykomotorisk behandling kombineres stræk og massageteknikker med dialog om kropsoplevelser. Ofte inddrages opmærksomhedsøvelser og vejledning i at bruge kroppen i bevægelse, og hvile. Derudover kan behandlingen indeholde for eksempel guidet afspænding og/eller mindfulness.

Hvordan foregår en behandlingssession?

Et forløb der primært består af psykomotorisk behandling indledes med dialog om de udfordringer du oplever i dagligdagen, og det du gerne vil opnå med behandlingen. Selve behandlingen foregår oftest liggende på en madras på gulvet, men kan også gennemføres siddende. Det er en fordel hvis du har blødt og behageligt tøj på, som du kan bevæge dig frit i.

 Første del af behandlingen har fokus på at hjælpe dig til at ligge eller sidde på en måde, så du slapper bedst muligt af, og kroppen hviler så hensigtsmæssigt som muligt. Herefter behandles kroppen med små stræk af muskulaturen, og gennemgående stræk over flere led i kroppen. Behandling med bold kan være et alternativ til de små manuelle stræk af muskulaturen. For eksempel hvis du i starten er lidt utryg eller har behov for at mærke kroppens afgrænsning.

Undervejs i behandlingen og under øvelserne bliver du opfordret til at sætte ord på dine kropsoplevelser. På den måde får mulighed for at øge din bevidsthed om kroppens tilstand og din evne til at mærke hvad du har brug for. Dialogen har ligeledes til formål at øge din bevidsthed om dine handle- og tankemønstre, så du bliver i stand til at genkende dem og vælge om du vil følge dine gamle mønstre eller har brug for at ændre noget.

Hvordan har du det efter en psykomotorisk behandling?

Efter en session er det normalt, at din fysiske og psykiske tilstand er forandret. Måske mærker du træthed, måske øget energi, nærvær og glæde, tristhed eller vrede. Du har haft mulighed for at få bedre kontakt med din krop, og det er helt normalt, hvis du er kommet i kontakt med følelser du har tilbageholdt og som måske har medvirket til øget spænding i kroppen, hovedpine eller stress- og angstsymptomer. Efter en tid vil du typisk mærke lindring i dine symptomer og kan få en oplevelse af afspænding og ro.

Rikke Mørch Boesen

Om forfatteren

Min faglige baggrund er en videregående uddannelse som psykomotorisk terapeut og en 3-årig efteruddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi. Derudover har jeg løbende suppleret mit faglige fundament med ny viden og metoder. Blandt andet har jeg en instruktøruddannelse i Mindful Moving®, foruden efteruddannelse i mindfulnessbaseret kognitiv terapi. Sidste skud på stammen er et diplommodul i neuropsykologi og neuropædagogik, der har givet mig solide videnskabelige forklaringer på samspillet mellem krop, følelser, tanker og adfærd, og bestyrket mine tanker om vigtigheden af at arbejde helhedsorienteret og med kroppen forrest.

Kommenter gerne på indlægget eller stil spørgsmål

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}