Supervison og kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere INDENFOR DET SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGISKE OMRÅDE

FOREBYG STRESS, UDBRÆNDTHED OG FORRÅELSE

- og få adgang til al den viden der gør jer fantastiske til jeres arbejde

VELKOMMEN - JEG HEDDER RIKKE MØRCH BOESEN OG JEG ER Psykomotorisk terapeut. Jeg hjælper LEDERE OG MEDARBEJDERE der drømmer om at SKRUE OP FOR ROEN, NÆRVÆRET OG KVALITETEN I DE PROFESSIONELLE RELATIONER og PASSE GODT PÅ sig SELV på jobbet. jeg giver konkrete redskaber og relevant viden så i kan håndtere stress og svære følelser - både hos jer selv og andre - og navigere i komplekse situationer, UDEN AT OVERFORBRUGE JER SELV.

Derfor skal I vælge supervision og kompetenceudvikling hos mig

20

KONKRETE OG EFFEKTIVE REDSKABER TIL DAGLIGDAGEN

Hos mig handler supervision og kompetenceudvikling om at bruge kroppen og følelserne aktivt og bevidst - både i relation til sig selv og til andre. De redskaber jeg tilbyder er konkrete og effektive, og kan let integreres i praksis. 

SAMSPIL MELLEM KROP OG PSYKE OG TEORI OG PRAKSIS

I lærer gennem kropslig opmærksomhed og aktive øvelser, og via bevidstgørende dialog om jeres konkrete oplevelser. Det hele kobles op på relevant teori, så I lærer både gennem sansning, følelse, tænkning og handling. 

SAMARBEJDE I ØJENHØJDE - TRYGT, AKTIVT OG UFORMELT

Ligeværdighed, samarbejde og tryghed er i højsædet. Tonen er uformel, let og ligefrem, og der er masser af plads til både humor og alvor. I får rum til at udforske jeres vante mønstre og eksperimentere med nye strategier.

20 ÅRS ERFARING SOM PSYKOMOTORISK TERAPEUT

20 års erfaring som psykomotorisk terapeut har givet mig stor ekspertise i at facilitere udvikling af (fag-)personlige kompetencer, med udgangspunkt i kropslig opmærksomhed og kropslige metoder.

Ring 30 48 49 16 eller skriv til mig

- jeg glæder mig til at hjælpe dig og dine medarbejdere...