v/ Psykomotorisk terapeut Rikke Mørch Boesen

Kompetenceudvikling med kroppen som vejleder

- Når du vil skrue op for ro, nærvær og kvalitet i arbejdet med mennesker - og samtidig passe godt på dig selv på jobbet

Jeg udvikler og afholder workshops, temadage og kompetenceudviklingsforløb og giver sparring og supervision til personalegrupper, der arbejder med at støtte udvikling og læring for andre mennesker. Hos mig får du inspiration til at bruge kropslig opmærksomhed og enkle kropslige redskaber til at øge trivslen for de mennesker du er der for og til samtidig at styrke din arbejdsglæde. 

Styrk dine relationskompetencer og pas godt på dig selv på jobbet

Forløbet sætter spot på hvordan du som professionel kan styrke din kropslige opmærksomhed og anvende dine konkrete sansninger til bevidst at skabe udviklende samspil med andre mennesker.

Du får redskaber til aktivt at styrke nærværet og den gode kontakt. Du lærer at forstå kroppens signaler, så du bedre kan lytte, se og møde den andens indre tilstande og balancere dine egne indre tilstande - du lærer at afstemme dig med den anden og have empati for dig selv.

Og du får indblik i dine egne samspilsmønstre, så du kan stå stærkt i dig selv og dit lederskab, når følelser er på spil og smitter.

Skru op for ro, vitalitet og læring med enkle kropslige redskaber

Dette forløb tuner ind på hvordan kropslig opmærksomhed og kropslige redskaber kan skabe mere ro, bedre læring, og forebygge voldsom adfærd. 

Afhængig af behov kan du få inspiration til arousal- og affektregulering, sanseintegration og læring med kroppen forrest. Og du kan få indblik i hvordan kropslige metoder kan styrke menneskers evne til at mærke og forstå sig selv og omverdenen. 

Redskaberne kan desuden bruges til at booste og bevare din egen indre ro og vitalitet – også når menneskene omkring dig kører i højt tempo, eller de omvendt er energiforladte eller svære at nå i kontakten.

Du kender det sikkert...

Nogle dage glider samspillet godt. Der er god kontakt, indlevelse og engagement. Du føler dig rolig og tilpas. Andre dage er lidt mere udfordrende. Forskellige behov og ubehagelige følelser er måske på spil. Jobbet byder på uro, kommunikation der skrider og optræk til konflikt.

Uanset om du arbejder som pædagog, lærer, sygeplejerske, terapeut, psykolog eller tilsvarende kræver arbejdet med andre mennesker at du er "på" både med din faglighed og med din person. Typisk skal du rumme og forholde dig til forskellige mennesker med forskellige ressourcer, udfordringer og måder at agere på. Måske skal du både tilgodese behov for en enkelt person og for en gruppe som helhed, samtidig med at du har et budskab, en dagsorden eller et mål at nå - og du er slet ikke alene hvis du til tider oplever dig rådvild, og føler at ord og sædvanlige tilgange kommer til kort. 

Så hvad gør du, når du som fagperson er den, der har ansvaret for at tage empatisk lederskab og sikre det gode samspil, når den anden er belastet og urolig, og det er svært at rumme det, den anden siger, føler eller gør?

Er du i stand til at bevare din indre ro og den gode kontakt, og hjælpe den anden (tilbage) til en tilstand af ro - uden at det tærer unødigt på dine ressourcer? Hvis du kan svare ja til det spørgsmål skal du bare fortsætte med at gøre det, du gør!

Hvis du derimod: Lidt for ofte lader stærke følelser tage styringen over dine ord eller handlinger, og bagefter føler dig ubehageligt til mode og tvivler på dine kompetencer. Bider tænderne sammen og "klarer det", men jævnligt oplever dig overanstrengt, opgivende eller urolig. Så kan jeg hjælpe dig med at vende blikket mod kroppens kompetencer, og give dig inspiration til at:

  • skrue op for roen, nærværet og kvaliteten i dine  professionelle relationer
  • dæmpe motorisk og mental uro, og måske voldsom adfærd hos de mennesker du er der for
  • styrke deres (og dine egne) evner til at mærke og forstå sig selv og omverdenen
  • booste og bevare din indre ro og vitalitet som professionel – også når menneskene omkring dig kører i højt tempo, eller omvendt er energiforladte eller svære at nå i kontakten

Styrk dine kropslige kompetencer - bliv en bedre hjælper og pas samtidig godt på dig selv på jobbet.

Jeg glæder mig til at inspirere dig!
Rikke Mørch Boesen

Derfor skal du vælge et kompetenceudviklingsforløb hos mig

ENKLE OG EFFEKTIVE REDSKABER TIL DAGLIGDAGEN

Hos mig handler kompetenceudvikling helt basalt om at styrke kontakten til kroppen og bruge kroppen som vejleder. Du får altså igen smarte, nye quick-fix eller tidskrævende metoder. De redskaber jeg tilbyder er enkle, universelle og effektive. Din krop og din opmærksomhed er med dig hele tiden. Derfor kan de kompetencer du udvikler let anvendes i din dagligdag på jobbet. 

SAMSPIL MELLEM KROP OG PSYKE OG TEORI OG PRAKSIS

Uanset hvilke forløb du vælger har jeg fokus på samspillet mellem krop, følelser, tanker og handlinger. Samtidig forener jeg teori og praksis, så du aktivt styrker dine ressourcer og lærer både gennem den viden du får, gennem din kropslige opmærksomhed, via de kropslige redskaber du træner, og i kraft af de ord du sætter på det, du mærker, føler, tænker og gør undervejs.

SAMARBEJDE I ØJENHØJDE - TRYGT, AKTIVT OG UFORMELT

Ligeværdig dialog, aktivt samarbejde og tryghed er fundamentet for forløbene hos mig. Tonen er uformel, let og ligefrem, og der er masser af plads til både humor og alvor. Du får tid og rum til at udforske og udfordre dine vante mønstre, og til at eksperimentere med nye redskaber og strategier. Samtidig sætter du ord på dine oplevelser, i relation til din faglighed.

20 ÅRS ERFARING SOM PSYKOMOTORISK TERAPEUT

Med 20 års erfaring som psykomotorisk terapeut, har jeg opnået stor ekspertise i at understøtte udvikling af personlige kompetencer, med udgangspunkt i kropslig opmærksomhed og kropslige metoder. Det primære fokus for min virksomhed er kompetenceudvikling til mennesker der arbejder med mennesker. Desuden tilbyder jeg psykomotorisk terapi til privatpersoner.

Ring 30 48 49 16 eller skriv til mig

- jeg glæder mig til at hjælpe dig og din arbejdsplads...