VELKOMMEN TIL BOESEN-PSYKOMOTORIK

EMBODiMENT-baseret SUPERVISION OG KOMPETENCEUDVIKLING til LEDERE OG medarbejdere indenfor det social- og specialpædagogiske område

Vil du sikre, at du og dine medarbejdere har de nødvendige fagpersonlige kompetencer, der både får jer i mål med kerneopgaven, styrker samarbejdet og forebygger stress og empatitræthed? 

Jeg hjælper jer med konkrete og effektive redskaber der forankres kropsligt, så de er let tilgængelige og brugbare i daglig praksis.

Du og dine medarbejdere går hver dag på arbejde for at gøre en forskel for andre mennesker. Sammen skal I løse en kompleks kerneopgave med særligt høje følelsesmæssige krav. Og hvor ord og vanlige metoder let kan komme til kort.

For at nå i mål med indsatsen, og forblive langtidsholdbare i jobbet, har I brug for stærke faglige- og ikke mindst fagpersonlige kompetencer, og konkrete redskaber. 

Det er ikke ny viden, at de fagpersonlige kompetencer er fundamentet for at vi som professionelle kan forvalte vores viden og metoder, så de reelt støtter trivsel og udvikling hos borgerne. Men mens dine medarbejdere sikkert er fortrolige med at se på borgernes ressourcer og udfordringer, og italesætte viden og metoder i relation hertil. Så er de sandsynligvis på mere usikker grund, når det kommer til at kigge på deres fagpersonlige og relationelle kompetencer. Vi arbejder nemlig sjældent direkte og konkret med netop de kompetencer. Sikkert fordi vi oplever det er lidt uhåndgribeligt, og frygter det bliver for privat og sårbart. 

Derfor har jeg specialiseret mig i fagpersonlig kompetenceudvikling, der giver medarbejdere mulighed for at arbejde aktivt, legende og samtidig meget konkret med deres personlige og relationelle kompetencer - uden at give køb på tryghed og privatliv, og uden at gå ind i en dyb personlig udviklingsproces. Desuden træner jeg medarbejderne til enkelt og effektivt at praktisere egenomsorg på jobbet, og hjælpe borgerne til bedre selvregulering og sanseintegration. 

Min tilgang er baseret på neuropsykologi, embodyment-teori og psykomotoriske metoder. Jeg vender tingene på hovedet og arbejder bottom-up orienteret - med kroppen som brobygger mellem hjerne og omverden. Alle forløb sigter mod at styrke medarbejdernes kropsbevidsthed og kontaktevne, øge deres empatiske kapacitet, foruden evnen til afgrænsning og tydelighed. Alt sammen med udgangspunkt i konkrete kompetencer og redskaber, der kan anvendes direkte i daglig praksis med borgerne. Som bonus styrker min tilgang både arbejdsfællesskabet og arbejdsglæden.

Ring til mig for en gratis afklaringssession, hvor vi kan tale om hvordan jeg bedst hjælper dig og dine medarbejdere. Jeg glæder mig til at høre fra dig.


Rikke Mørch Boesen

Psykomotorisk terapeut - Specialiseret i embodiment-baseret fagpersonlig udvikling 

Fra VIDEN, TIL erkendelse OG handling

Læs hvilke kompetencer jeg selv savnede som fagperson og hvordan jeg fandt konkrete veje til stresshåndtering, relationskompetencer og fag-personlig udvikling via kropsbevidsthed og universelle kropslige redskaber...

SKAB MERE NÆRVÆR PÅ 10 MINUTTER

Start lige nu med en enkel og effektiv opmærksomhedsøvelse, hvor du guides til at lande i kroppen og få kontakt til dine egne indre tilstande. Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev med inspiration til dit arbejdsliv...

FÅ EN GRATIS AFKLARINGSSESSION

Skal jeg hjælpe dig og din arbejdsplads videre mod langtidsholdbare medarbejdere, stærke fagpersonlige kompetencer og succes med kerneopgaven? Lad os tage en snak om jeres specifikke behov og ønsker...

RING TIL MIG PÅ: 30 48 49 16

Grundelementer supervision og kompetenceudvikling hos mig

+20

KONKRETE OG EFFEKTIVE REDSKABER TIL DAGLIGDAGEN

Hos mig handler supervision og kompetenceudvikling om at bruge kroppens signaler aktivt og bevidst - både i relation til sig selv og til andre. De redskaber jeg tilbyder er konkrete og effektive, og integreres let i praksis. 

SAMSPIL MELLEM KROP OG PSYKE, OG TEORI OG PRAKSIS

Aktive, kropsorienterede øvelser, bevidst opmærksomhed og refleksion er kerneelementer i alle forløb hos mig. Det hele kobles sammen med relevant teori, så I lærer og husker gennem det I sanser, føler, tænker og gør.  

SAMARBEJDE I ØJENHØJDE - TRYGT, AKTIVT OG UFORMELT

Hos mig er tryghed, samarbejde og ligeværd i højsædet. Tonen er uformel, let og ligefrem, og der er masser af plads til både humor og alvor. I får rum til at komme i kontakt, udforske jeres vante mønstre og træne nye strategier.

+ 20 ÅRS ERFARING SOM PSYKOMOTORISK TERAPEUT

Mange års erfaring som psykomotorisk terapeut har givet mig stor ekspertise i at facilitere udvikling af fagpersonlige kompetencer, via kropslig opmærksomhed og kropslige metoder. Jeg glæder mig til også at hjælpe jer.

Ring 30 48 49 16 eller skriv til mig

- jeg glæder mig til at hjælpe jeres arbejdsplads...