velkommen til boesen-psykomotorik. stedet hvor ledere og medarbejdere får kropsligt funderet supervision og kompetenceudvikling der kan bruges direkte i daglig praksis

JEG HJÆLPER NÅR I drømmer om enkle og KONKRETE REDSKABER til at håndtere stress, styrke relationsarbejdet og skabe udvikling for jeres målgruppe

Jeg hedder Rikke Mørch Boesen og jeg er psykomotorisk terapeut. Jeg tilbyder supervision og kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere indenfor det social- og specialpædagogiske område.

Hos mig er der fokus på de kropslige og følelsesmæssige sider af fagligheden, så I får adgang til al den ekspertise, der gør jer langtidsholdbare og fantastiske til jeres arbejde. Ved at stille skarpt på kroppens ressourcer, og integrere de sansende, følende og tænkende dele af hjernen, styrker I nemlig jeres kilde til nærvær, stresshåndtering, følelsesregulering og empati.

I et forløb hos mig lærer I at være i kontakten med jer selv, og træner enkle og effektive, kropslige redskaber til at regulere jeres nervesystem og følelser, i en professionel kontekst. På den måde understøtter I jeres sociale engagement, tydelighed og autenticitet, og rustes endnu bedre til at håndtere udfordrende og komplekse situationer og relationer på jobbet, uden at overforbruge jer selv. 

I opnår også indsigt i hvordan kropsbevidsthed og egenomsorg giver særlig adgang til at se og møde de tilstande, følelser og behov der er på spil hos de mennesker I skal hjælpe. Og I får konkrete, lettilgængelige, kropslige redskaber til at støtte jeres målgruppe i at skrue ned for uro, stress og konfliktadfærd, og op for ro, trivsel og udvikling.

Det I lærer hjælper ikke blot til at forebygge stress, omsorgstræthed og forråelse på arbejdspladsen. Det gør det lettere at opnå succes med indsatsen for de mennesker I er der for - og det booster både arbejdsfællesskabet og arbejdsglæden.

Kig jer omkring og grib fat i mig, hvis I vil vide mere om hvordan jeg kan hjælpe jeres arbejdsplads.

jeg glæder mig til at høre fra jer - De bedste hilsner fra Rikke

kropslige relationskompetencer

nærvær, tydelighed og empati

enkle og KONKRETE REDSKABER

STRESS- OG FØLELSESHÅNDTERING

langtidsholdbarhed i jobbet

arbejdsglæde og arbejdsfællesskab

ro, trivsel og udvikling

SUCCES MED INDSATSEN

Grundelementer i kompetenceudvikling og supervision hos mig

20

KONKRETE OG EFFEKTIVE REDSKABER TIL DAGLIGDAGEN

Hos mig handler supervision og kompetenceudvikling om at bruge kroppen og følelserne aktivt og bevidst - både i relation til sig selv og til andre. De redskaber jeg tilbyder er konkrete og effektive, og kan let integreres i praksis. 

SAMSPIL MELLEM KROP OG PSYKE OG TEORI OG PRAKSIS

Aktive, kropsorienterede øvelser, bevidst opmærksomhed og refleksion er kerneelementer i alle forløb hos mig. Det hele kobles sammen med relevant teori, så I lærer og husker gennem det I sanser, føler, tænker og gør.  

SAMARBEJDE I ØJENHØJDE - TRYGT, AKTIVT OG UFORMELT

Hos mig er tryghed, samarbejde og ligeværd i højsædet. Tonen er uformel, let og ligefrem, og der er masser af plads til både humor og alvor. I får rum til at komme i kontakt, udforske jeres vante mønstre og træne nye strategier.

20 ÅRS ERFARING SOM PSYKOMOTORISK TERAPEUT

20 års erfaring som psykomotorisk terapeut har givet mig stor ekspertise i at facilitere udvikling af (fag-)personlige kompetencer, via kropslig opmærksomhed og kropslige metoder. Jeg glæder mig til også at hjælpe jer.

Ring 30 48 49 16 eller skriv til mig

- jeg glæder mig til at hjælpe dig og dine medarbejdere...