v/ Psykomotorisk terapeut Rikke Mørch Boesen

Kompetenceudvikling med kroppen som vejleder

- Når du vil være bedre rustet til at tage lederskab for samspil der sigter mod læring, udvikling og forandring

Jeg tilbyder kompetenceudvikling for dig der arbejder med mennesker og som ønsker at skrue op for roen, nærværet og kvaliteten i dine professionelle relationer - og samtidig vil passe godt på dig selv på jobbet. Hos mig styrker du dine fag-personlige kompetencer via kropslig opmærksomhed og kropslige metoder, og gennem viden om samspillet mellem krop, hjerne og omverden. Du får indsigt i dine egne reaktionsmønstre, bliver bedre til at "se" de mennesker du skal hjælpe, og lærer at bruge kroppen som vejleder i dit professionelle virke. 

Du kender det sikkert...

Nogle dage glider samspillet godt. Der er god kontakt, indlevelse og engagement. Du føler dig rolig og tilpas. Andre dage er lidt mere udfordrende. Ubehagelige følelser og forskellige behov er måske på spil. Jobbet byder på modstand, kommunikation der skrider og optræk til konflikt.

Uanset hvilken faggruppe du tilhører skal du typisk rumme og forholde dig til forskellige mennesker med forskellige ressourcer, udfordringer og måder at agere på. Du skal både tilgodese behov for en enkelt person og for en gruppe som helhed, samtidig med at du har et budskab, en dagsorden eller et mål der skal nås.

Arbejdet med andre mennesker kræver at du er "på" både med din faglighed og med din person - og du er slet ikke alene hvis du har prøvet at stå i situationer hvor du mest af alt har haft lyst til at skrige, skælde ud, løbe din vej, slå i bordet, eller lige så stille snige dig væk.

Så hvad gør du, når du som fagperson er den, der har ansvaret for at tage empatisk lederskab og sikre det gode samspil, og det er svært at rumme det, den anden siger, føler eller gør?

Er du i stand til at bevare din indre ro og den gode kontakt, uden at det tærer unødigt på dine ressourcer? Hvis du kan svare ja til det spørgsmål skal du bare fortsætte med at gøre det, du gør!

Hvis du derimod: Lidt for ofte lader stærke følelser tage styringen over dine ord eller handlinger, og bagefter føler dig ubehageligt til mode og tvivler på dine kompetencer. Bider tænderne sammen og "klarer det", men jævnligt oplever dig overanstrengt, opgivende eller urolig. Eller bare gerne vil være endnu bedre til at skabe ro, nærvær og kvalitetsfyldte samspil. Så vend blikket mod det du typisk ikke lærer under din uddannelse - nemlig hvordan du, ved hjælp af kroppen, aktivt kan udfolde dine relationskompetencer og passe godt på dig selv på jobbet.

Jeg glæder mig til at vise dig hvordan!
Rikke Mørch Boesen

Du kan vælge et basisforløb og tre temaopbyggede kompetenceudviklingsforløb

Udfold dine professionelle relationskompetencer

I basisforløbet stiller jeg skarpt på hvordan du som professionel kan styrke din kropslige opmærksomhed og anvende dine konkrete sansninger til bevidst at skabe udviklende samspil med andre mennesker. Du får redskaber til aktivt at styrke nærværet og den gode kontakt. Du lærer at bruge kroppens signaler, så du bedre kan lytte, se og møde den andens indre tilstande og balancere dine egne indre tilstande. Du lærer at afstemme dig med den anden og have empati for dig selv.

Styrk dine grænser og pas godt på dig selv på jobbet

Forløbet sætter spot på vigtigheden af at anerkende og tage vare på dine grænser i arbejdet med mennesker. Du får indblik i dine egne samspilsmønstre, og redskaber til at stå stærkt i dig selv og dit lederskab, når følelser er på spil og smitter.

Se konflikter som det, de er og bliv klogere på dig selv

Forløbet sætter fokus på hvad konflikter egentlig er og hvorfor de er vigtige - både i forhold til de mennesker du skal hjælpe og i det kollegiale og ledelsesmæssige samspil. Du får redskaber til at håndtere konflikter bedre og bruge konflikter som afsæt for udvikling.

Inddrag kropslige metoder og styrk ro og læring

Dette forløb tuner ind på hvordan kropslig opmærksomhed og kropslige metoder kan støtte andre mennesker i at mærke sig selv bedre, og skabe mere ro og vitalitet. Du kan få redskaber til for eksempel arousalregulering, sanseintegration, og læring via kroppen.

Derfor skal du vælge et kompetenceudviklingsforløb hos mig

ENKLE OG EFFEKTIVE REDSKABER TIL DAGLIGDAGEN

Hos mig handler kompetenceudvikling helt basalt om at styrke kontakten til kroppen og bruge kroppen som vejleder. Du får altså igen smarte, nye quick-fix eller tidskrævende metoder. De redskaber jeg tilbyder er enkle, universelle og effektive. Din krop og din opmærksomhed er med dig hele tiden. Derfor kan de kompetencer du udvikler let anvendes i din dagligdag på jobbet. 

SAMSPIL MELLEM KROP & PSYKE OG TEORI & PRAKSIS

Uanset hvilke forløb du vælger har jeg fokus på samspillet mellem krop, følelser, tanker og handlinger. Samtidig forener jeg teori og praksis, så du aktivt styrker dine ressourcer og lærer både gennem den viden du får, gennem din kropslige opmærksomhed, via de kropslige redskaber du træner, og i kraft af de ord du sætter på det, du mærker, føler, tænker og gør undervejs.

SAMARBEJDE I ØJENHØJDE - TRYGT, AKTIVT OG UFORMELT

Ligeværdig dialog, aktivt samarbejde og tryghed er fundamentet for forløbene hos mig. Tonen er uformel, let og ligefrem, og der er masser af plads til både humor og alvor. Du får tid og rum til at udforske og udfordre dine vante mønstre, og til at eksperimentere med nye måder at handle på. Samtidig sætter du ord på dine oplevelser, i relation til din faglighed.

20 ÅRS ERFARING SOM PSYKOMOTORISK TERAPEUT

Med 20 års erfaring som psykomotorisk terapeut, har jeg opnået stor ekspertise i at understøtte udvikling af personlige kompetencer, med udgangspunkt i kropslig opmærksomhed og kropslige metoder. Det primære fokus for min virksomhed er kompetenceudvikling til mennesker der arbejder med mennesker. Desuden tilbyder jeg psykomotorisk terapi til privatpersoner.

Ring 30 48 49 16 eller skriv til mig

- jeg glæder mig til at hjælpe dig og din arbejdsplads...