Psykomotorisk terapeut. Rikke Mørch Boesen, tilbyder terapi til privatpersoner

og kompetenceudvikling til professionelle:

Psykomotorisk terapi 

​og kompetenceudvikling 

der forener krop, følelser, 

​tanker og handling

Som psykomotorisk terapeut tager jeg udgangspunkt i kroppen - og hos mig sættes samspillet mellem krop, følelser, tanker og adfærd i centrum. Gennem en kombination af psykomotoriske øvelser, afspænding, kognitive teknikker og mindfulness, hjælper jeg dig med at øge dit nærvær og udfordre begrænsende tankemønstre og vaner. Du får redskaber til at passe godt på dig selv i dagligdagen, og være både tydelig og empatisk sammen med andre mennesker. 

Psykomotorisk terapi for PRIVATPERSONER

der vil øge deres trivsel

  • Når du savner ro og nærvær i dagligdagen
  • Når du oplever angst, stress eller modløshed
  • Når selvværd er blevet til selvkritik

Når du har fundet frem til mig er det sandsynligvis fordi du gerne vil opleve mere ro og overskud i dagligdagen. Du vil være bedre til at mærke, hvad du har brug for og til at handle på det, der er vigtigt.  Du drømmer om at kunne slappe af og bare være den du er. Alene og sammen med andre. Måske kæmper du med lavt selvværd, angst, stress eller tristhed. Du vil gerne gøre mere af det, du har lyst til og brug for. Og du vil gerne gøre det uden at opleve dig forkert eller ikke go' nok!

Kompetenceudvikling

fOR PROFESSIONELLE

der arbejder med mennesker

  • Når relationsarbejdet udfordrer
  • Når hjælper-genet tager over(hånd)
  • Når du vil passe godt på dig selv, på jobbet

Når du som professionel er landet på min side, er det formentlig fordi du er en ildsjæl, der lægger hjerte og engagement i at hjælpe andre mennesker. Du vil gerne være nærværende og professionel i dine relationer. Samtidig oplever du dig ind i mellem drænet og en smule empatitræt. Du vil gerne styrke dine kompetencer i relationsarbejdet, så du bedst muligt kan hjælpe de mennesker du arbejder med og passe på dig selv på jobbet.

RING TIL MIG PÅ 30 48 49 16 ELLER SEND EN MAIL TIL RIKKE@BOESEN-PSYKOMOTORIK.DK

Som psykomotorisk terapeut kan jeg hjælpe dig!


Hvad enten du er privatperson eller professionel hjælper jeg dig til at komme mere tilstede i dig selv, til at forstå og anerkende kroppens signaler, og til at udfordre tanke- og handlemønstre, der begrænser dig. Jeg opmuntrer dig til at bringe din indre ekspert i spil, så du bedre kan rumme det, der er svært og handle på det, der er vigtigt. 


En videregående uddannelse som psykomotorisk terapeut, og efteruddannelse indenfor blandt andet mindfulnessbaseret kognitiv terapi, har givet mig en bred vifte af kropslige og kognitive metoder, som jeg bruger i kombination med hinanden. For dig betyder det, at du kan arbejde aktivt med både din krop, dine følelser, tanker og handlinger i eet og samme terapi- eller kompetenceudviklingsforløb. Du får både faktuel viden og træner simple redskaber du let kan integrere i dagligdagen. Samtidig reflekterer du over dine oplevelser, sætter ord på det, du mærker og tænker, og øver dig i at handle i større overensstemmelse med dig selv.  


Du er altså i kontakt med mange aspekter af dine oplevelser og lærer gennem alle sanser. På den måde får du lettere ved at huske og bruge den viden og de redskaber du får. Faktisk viser undersøgelser, at vi efter 3 måneder husker 15 % af de oplysninger vi har hørt. Vi husker 32 %, hvis vi både lytter og ser noget demonstreret. Og vi husker hele 65 %, hvis vi lytter, ser noget demonstreret og prøver det selv!


Jeg glæder mig til at hjælpe dig!

Rikke Mørch Boesen


Psykomotorisk terapeut med 20 års erfaring i udvikling af (fag)personlige kompetencer via kropslige og kognitive metoder

Hvorfor vælge et psykomotorisk forløb hos mig?


Psykomotorisk terapeut

Samspil mellem krop og psyke - teori og praksis

Uanset hvilket forløb du vælger, får du faktuel viden om krop og psyke. Du træner enkle, universelle kropslige teknikker, der hjælper dig til at håndtere uro i kroppen og hovedet, og til at kunne rumme og handle effektivt på dine behov, følelser og grænser. Samtidig lærer du simple mentale metoder til, at udfordre de tankemønstre, der begrænser dig i at gøre det, der er vigtigt for dig. Du arbejder med samspillet mellem krop, følelser, tanker og handling - og styrker dine ressourcer både gennem det du hører, det du ser og det du gør. 

Psykomotorisk terapeut

Enkle og effektive redskaber du kan bruge

i din dagligdag

Hos mig handler udvikling om at (gen)finde sig selv og styrke "sin indre ekspert". Jeg tilbyder dig helt basale og effektive redskaber, der  bygger på ressourcer du allerede har i dig - og som derfor let kan integreres i din dagligdag og på jobbet. Hos mig får du ingen smarte, nye eller tidskrævende metoder eller quick-fix. Derimod støtter jeg dig hele vejen i din proces.

Psykomotorisk terapeut

Samarbejde i øjenhøjde

i en tryg

OG uformel ramme

Hos mig er udvikling baseret på ligeværdighed, dialog og aktivt samarbejde. Tonen er uformel, let og ligefrem. Der er masser af plads til både humor og alvor. Jeg giver dig tid og rum til fordybelse. Til at undersøge hvordan du egentlig har det, hvad du mærker og hvad du tænker. Du får mulighed for at eksperimentere med nye handlemåder - og din tryghed er altid i højsædet.

Psykomotorisk terapeut

20 års erfaring SOM PSYKOMOTORISK TERAPEUT

Med 20 års erfaring indenfor terapi og undervisning, og en uddannelse som psykomotorisk terapeut, har jeg opnået stor ekspertise i udvikling af (fag-)personlige kompetencer via en kombination af kropslige og kognitive metoder. I min private praksis har jeg gennem flere år tilbudt en kombination af terapiformer med udgangspunkt i psykomotorisk terapi, kropsterapi, afspænding og mindfulness. Jeg har samtidig undervist professionelle i kropsligt nærvær og afspænding. Ved siden af min praksis har jeg de seneste 5 år været ansat hos VAMiS i Aalborg Kommune. Her bidrager jeg med psykomotoriske terapiforløb, som led i specialiseret misbrugsbehandling, for mennesker med særlige behov. Tidligere har jeg været ansat i socialpsykiatrien, samt indenfor beskæftigelses- og voksenundervisningsområdet. 

Ring til mig på 304849 16 Eller skriv,

så ved du mere om hvordan jeg kan hjælpe dig!

Psykomotorisk Terapi & Kompetenceudvikling

v/ Psykomotorisk terapeut . Rikke Mørch Boesen

Blomstervænget 4, Haldbjerg . 9900 Frederikshavn

Mobil 30 48 49 16 . rikke@boesen-psykomotorik.dk . cVR 36 37 15 79