Læs mere om psykomotorisk terapi 

og de andre metoder 

jeg kombinerer

RING TIL MIG PÅ 30 48 49 16 ELLER SEND EN MAIL TIL RIKKE@BOESEN-PSYKOMOTORIK.DK

Hvad er psykomotorisk terapi?


Psykomotoriske terapeuter har en videregående uddannelse eller en professionsbachelor indenfor sundhedsfremmeområdet, og er specialiserede i at varetage både sundhedspsykologiske og sundhedspædagogiske opgaver. Psykomotoriske terapeuter er omfattet af DAP's etiske regler og har tavshedspligt.


Forståelsen bag den psykomotoriske terapi er, at vi møder og erfarer verden med kroppen, og at menneskets krop og psyke er to aspekter af den samme helhed. Derfor har terapien fokus på sammenhængen mellem din oplevelse af hvem du er, hvad du mærker, tænker og har behov for, og hvordan du handler på dine behov og i relation til omverdenen. Målet er, at du opnår den forandring eller accept du har brug for, hvad enten dine udfordringer er kropslige, psykiske eller sociale. 


Gennem psykomotorisk terapi kan du blandt andet lære at:

  • Lytte til og forstå kroppens signaler
  • Omsætte tanker og følelser til hensigtsmæssige handlinger
  • Blive bevidst om dine egne grænser og muligheder

Psykomotorisk terapi er, med andre ord, en behandlingsform, der arbejder med sammenhængen mellem krop, psyke og adfærd. Faget kombinerer viden om blandt andet anatomi og fysiologi med pædagogik og psykologi, og bruger kropslige metoder som udgangspunkt for at sætte udviklingsprocesser igang. Metoderne kan for eksempel være guidet afspænding, opmærksomhedsøvelser, bevægelsesopgaver og kropsbehandling. Oftest kombineres metoderne afhængig af de konkrete udfordringer der arbejdes med.

Hvad er 

guidet

afspænding?


Guidet afspænding styrker din kontakt med dig selv, og kan hjælpe dig til at finde mere ro og overskud. 


Under en afspænding ligger eller sidder du og bliver guidet i at flytte opmærksomheden rundt i kroppen, mens du lægger mærke til kroppens signaler. På den måde træner du din evne til at mærke, hvordan du har det, og hvad du har brug for. Undervejs afspændes dine muskler og dit nervesystem beroliges. 


Hvad er 

opmærksomheds-øvelser?


Opmærksomhedsøvelser styrker dit nærvær. Når du fordyber dig i øvelserne, kan de virke meget beroligende og lære dig at give slip på overflødige spændinger. 


Under opmærksomhedsøvelser laver du rolige bevægelser, samtidig med at du bevidst sanser kroppen indefra. Gennem øvelserne kan du blive mere bevidst om for eksempel åndedræt, muskelspændinger, hvordan du bevæger dig og hvad du har brug for.Hvad er 

bevægelses-opgaver?


Bevægelsesopgaver styrker din evne til at håndtere hverdagens udfordringer.


Under bevægelsesopgaver eksperimenterer du med handlemuligheder indenfor en given ramme. Du bevæger dig ud fra dine indre impulser og prøver dig frem i samspil med andre. Herved opstår en umiddelbarhed i dine bevægelser og sindsstemninger, der bringer dig tættere på den, du er. Samtidig træner du din evne til at handle på det, der er vigtigt for dig.

Hvad er psykomotorisk behandling?


Psykomotorisk behandling er en afspændings- og kropsterapeutisk metode, der regulerer muskelspændinger og afbalancerer dit nervesystem. Behandling kan indgå som en del af et individuelt terapiforløb. Behandlingen kan også være det primære element i et forløb, og kan for eksempel medvirke til at reducere stress, angst og uro, lindre smerter og forbedre din søvn. 


Gennem psykomotorisk behandling øger du din evne til at mærke og sætte ord på, hvordan du har det, og hvad du har brug for. Du får mulighed for, i et trygt rum, at undersøge dine kropslige reaktioner. Og du træner din evne til at handle ud fra dine egne behov.


I en psykomotorisk behandling kombineres stræk og massageteknikker med dialog om kropsoplevelser. Ofte inddrages opmærksomhedsøvelser og vejledning i at bruge kroppen i bevægelse, og hvile. Derudover kan behandlingen indeholde for eksempel guidet afspænding og/eller mindfulness.


Hvordan foregår en behandlingssession?


Et forløb der primært består af psykomotorisk behandling indledes med dialog om de udfordringer du oplever i dagligdagen, og det du gerne vil opnå med behandlingen. Selve behandlingen foregår oftest liggende på en madras på gulvet, men kan også gennemføres siddende. Det er en fordel hvis du har blødt og behageligt tøj på, som du kan bevæge dig frit i.

 

Første del af behandlingen har fokus på at hjælpe dig til at ligge eller sidde på en måde, så du slapper bedst muligt af, og kroppen hviler så hensigtsmæssigt som muligt. Herefter behandles kroppen med små stræk af muskulaturen, og gennemgående stræk over flere led i kroppen. Behandling med bold kan være et alternativ til de små manuelle stræk af muskulaturen. For eksempel hvis du i starten er lidt utryg eller har behov for at mærke kroppens afgrænsning.


Undervejs i behandlingen og under øvelserne bliver du opfordret til at sætte ord på dine kropsoplevelser. På den måde får mulighed for at øge din bevidsthed om kroppens tilstand og din evne til at mærke hvad du har brug for. Dialogen har ligeledes til formål at øge din bevidsthed om dine handle- og tankemønstre, så du bliver i stand til at genkende dem og vælge om du vil følge dine gamle mønstre eller har brug for at ændre noget.

Hvordan har jeg det efter en psykomotorisk behandling?


Efter en session er det normalt, at din fysiske og psykiske tilstand er forandret. Måske mærker du træthed, måske øget energi, nærvær og glæde, tristhed eller vrede. Du har haft mulighed for at få bedre kontakt med din krop, og det er helt normalt, hvis du er kommet i kontakt med følelser du har tilbageholdt og som måske har medvirket til øget spænding i kroppen, hovedpine eller stress- og angstsymptomer. Efter en tid vil du typisk mærke lindring i dine symptomer og kan få en oplevelse af afspænding og ro.

De sidste 20 år har jeg hjulpet mennesker med at få bedre kontakt til sig selv og finde mere nærvær, autenticitet og handlekraft i deres liv, og relationer. Alt sammen med udgangspunkt i kropslig opmærksomhed - at kunne mærke sig selv, rumme sine følelser og handle ud fra sine behov og værdier.

Med min uddannelse som psykomotorisk terapeut - og mange års erfaring indenfor både terapi og undervisning - har jeg stor viden om, hvordan krop, psyke og omverden spiller sammen. Jeg ved hvordan du med enkle, basale redskaber kan øge dit nærvær og din handlekraft, og styrke din relation til dig selv og til andre. Jeg glæder mig til, at hjælpe dig!RING ELLER SKRIV TIL MIG

hvis du vil BOOKE TID/FORLØB

ELler VIL vide mere

  • BLOMSTERVÆNGET 4, FREDERIKSHAVN
  • 30 48 49 16
  • RIKKE@BOESEN-PSYKOMOTORIK.DK
  • BOOKING EFTER AFTALE

Hvad er mindful moving®?


Mindful Moving er en videreudvikling af det psykomotoriske bevægelsesfag, hvor der arbejdes med udgangspunkt i bevægelsesopgaver. Undervisning i Mindful moving kræver en psykomotorisk uddannelse, samt efteruddannelse som instruktør i Mindful Moving.


Mindful Moving har til formål at forankre læring i kroppen. Metoden bruges til gruppeforløb, der bygges op om konkrete temaer. Temaerne kan for eksempel være grounding, grænser, åndedræt mv. I undervisningen kombineres teori om det aktuelle tema med for eksempel bevægelse, opmærksomhedsøvelser, mindfulness, samt reflektion og dialog. Du arbejder både i højt og lavt tempo, laver instrueret og improviseret bevægelse, får mulighed for fordybelse, sjov og alvor på samme tid. 


Undervisningen har fokus på nærvær, opmærksomhed og sanselighed, og du arbejder med sammenhængen mellem krop, tanker og følelser. Du øver dig i at mærke, tolke og handle på kroppens signaler, og får kropslige og mentale redskaber til at håndtere de udfordringer, du oplever i dagligdagen. Du lærer både gennem hoved og krop, hvilket gør det nemmere for dig at bruge det, du har lært i din dagligdag.

Hvordan får du mest ud af et forløb?


Det er mit ønske, at du får størst muligt udbytte af det/de forløb du vælger hos mig. Derfor er det vigtigt, at du har mod på at bruge både kroppen og hovedet, og har lyst til at arbejde aktivt med dig selv. Både i sessionerne og derhjemme eller på jobbet. At arbejde aktivt med dig selv betyder hos mig, at du udfordrer dig selv, samtidig med at du passer på dig, og tager vare på dine behov. At gøre noget og arbejde aktivt med sig selv kan også handle om at turde slappe af, give slip og restituere!


Jeg tilbyder dig altså et kærligt puf, nødvendig viden og enkle og effektive redskaber, men ikke noget "quick-fix" eller en pille, der fjerner dine symptomer. Det er den viden du tager med dig, de indsigter du opnår ved at arbejde med dig selv - turde være dig selv - og de redskaber du bruger aktivt i dagligdagen - det du gør - der skaber den forandring, du ønsker. Til gengæld kan du regne med, at jeg støtter dig gennem hele forløbet.


Hvorfor vælge et psykomotorisk forløb hos mig?

Samspil mellem krop og psyke - teori og praksis

Uanset hvilket forløb du vælger, får du faktuel viden om krop og psyke. Du træner enkle, universelle kropslige teknikker, der hjælper dig til at håndtere uro i kroppen og hovedet, og til at kunne rumme og handle effektivt på dine behov, følelser og grænser. Samtidig lærer du simple mentale metoder til, at udfordre de tankemønstre, der begrænser dig i at gøre det, der er vigtigt for dig. Du arbejder med samspillet mellem krop, følelser, tanker og handling - og styrker dine ressourcer både gennem det du hører, det du ser og det du gør. 

Enkle og effektive redskaber DU KAN BRUGE I DIN DAGLIGDAG

Hos mig handler udvikling om at (gen)finde sig selv og styrke "sin indre ekspert". Jeg tilbyder dig helt basale og effektive redskaber, der  bygger på ressourcer du allerede har i dig - og som derfor let kan integreres i din dagligdag. Hos mig får du ingen smarte, nye eller tidskrævende metoder, eller quick-fix. Derimod støtter jeg dig hele vejen i din proces.

Samarbejde i øjenhøjde

i en tryg OG uformel ramme

Hos mig er udvikling baseret på ligeværdighed, dialog og aktivt samarbejde. Tonen er uformel, let og ligefrem. Der er masser af plads til både humor og alvor. Jeg giver dig tid og rum til fordybelse. Til at undersøge hvordan du egentlig har det, hvad du mærker og hvad du tænker. Du får mulighed for at eksperimentere med nye handlemåder - og din tryghed er altid i højsædet.

20 års erfaring som psykomotorisk terapeut

Med 20 års erfaring indenfor terapi og undervisning, og en uddannelse som psykomotorisk terapeut, har jeg opnået stor ekspertise i udvikling af (fag-)personlige kompetencer via en kombination af kropslige og kognitive metoder. I min private praksis har jeg gennem flere år tilbudt en kombination af terapiformer med udgangspunkt i psykomotorisk terapi, kropsterapi, afspænding og mindfulness. Jeg har samtidig undervist professionelle i kropsligt nærvær og afspænding. Ved siden af min praksis har jeg de seneste 5 år været ansat hos VAMiS i Aalborg Kommune. Her bidrager jeg med psykomotoriske terapiforløb, som led i specialiseret misbrugsbehandling, for mennesker med særlige behov. Tidligere har jeg været ansat i socialpsykiatrien, samt indenfor beskæftigelses- og voksenundervisningsområdet. 

Ring til mig på 304849 16 eller skriv,

så ved du mere om hvordan jeg kan hjælpe dig!

PSYKOMOTORISK TERAPI & KOMPETENCEUDVIKLING

v/ Psykomotorisk terapeut . Rikke Mørch Boesen

Blomstervænget 4, Haldbjerg . 9900 Frederikshavn

Mobil 30 48 49 16 . rIkke@boesen-psykomotorik.dk . CVR 36 37 15 79