RING TIL MIG PÅ 30 48 49 16 ELLER SEND EN MAIL TIL RIKKE@BOESEN-PSYKOMOTORIK.DK

Udviklingsforløb i gruppe

I et gruppeforløb hos mig får du et frirum, hvor du kan styrke din kontakt til dig selv, dine behov, følelser og værdier. Et rum hvor du kan sætte dagligdagen på pause. Lære dig selv bedre at kende. Arbejde aktivt med at (gen)finde dine ressourcer, og hvor du kan finde inspiration og støtte, og dele dine erfaringer, bekymringer og refleksioner med andre. Du får et rum med højt til loftet, fokus på nærvær, samvær og sanselighed, og hvor du trygt kan eksperimentere med nye handlemuligheder.


Gruppeforløbet giver dig mulighed for at øge dit nærvær, lære at rumme dine følelser og at handle ud fra dine behov. Du bliver bedre til at holde fast i det, der er vigtigt for dig, og du kommer tættere på den, du er.


Hvem er du?


Det betyder meget for dig at gøre det godt i livet, og at gøre andre glade. Du vil gerne yde noget og være den bedste udgave af dig selv. For at leve op til andres og dine egne forventninger kommer du let til at overskride dine grænser, og bruge flere kræfter end du har. Du kan have svært ved at mærke dine behov og udtrykke dine følelser og få sat grænser på en vedholdende og samtidig respektfuld måde.


Du takler typisk udfordringer ved at stræbe efter perfektionisme, eller forsøger omvendt at undgå situationer hvor du bliver udfordret, af frygt for ikke at gøre det godt nok. Uanset dine anstrengelser føler du inderst inde, at du ikke er god nok. Du kæmper sandsynligvis med lavt selvværd og har måske symptomer på angst og/eller stress.


Du er villig til at arbejde med dine udfordringer og sætte dig selv højt nok til at gøre det, der er vigtigt for dig. Du er parat til at investere i et forløb, der trin for trin styrker din kontakt til dig selv, støtter dig i at være den du er og øger din handlekraft, vedholdenhed og generelle trivsel. 


Hvordan foregår det?


Gruppeforløbet er bygget op af 10 workshops med hver sit tema. Hver workshop giver dig både viden, indsigt og enkle redskaber som du kan bruge i din dagligdag. 


Alle workshops forløber på nogenlunde samme måde: 


Først laver vi en rolig og enkel øvelse, der hjælper dig med at kommer tilstede i dig selv og lande i kroppen. Så taler vi om, hvad du og de andre på holdet har oplevet siden sidst. Det kan være refleksioner, aha-oplevelser, succesoplevelser, situationer, der er gået mindre godt, spørgsmål, der har meldt sig. 


Herefter fordyber vi os i temaet. Først får du konkret viden. Bagefter en en blanding af rolige og mere aktive øvelser, der øger opmærksomheden på kroppens signaler, dine følelser, tanker og handlemåder. Vi runder temaet af med at sætte ord på det, I hver især har mærket og tænkt. Vi taler om oplevelsernes betydning og om hvordan de redskaber du har fået med dig kan bruges i dagligdagen. 

Hver workshop sluttes af med, at du får en lille hjemmeopgave, der styrker din evne til at handle konkret på det, du gerne vil opnå . Det du arbejder videre med hjemme har afgørende betydning for hvad du opnår gennem forløbet. Det er den viden du tager med dig, de indsigter du opnår, og de redskaber du bruger aktivt i dagligdagen - det du gør  - der skaber den forandring du ønsker. 


Vi runder workshoppen af med hyggeligt samvær, kaffe eller te og lidt mundgodt. 


De sidste 20 år har jeg hjulpet mennesker med at få bedre kontakt til sig selv og finde mere nærvær, autenticitet og handlekraft i deres liv, og relationer. Alt sammen med udgangspunkt i kropslig opmærksomhed - at kunne mærke sig selv, rumme sine følelser og handle ud fra sine behov og værdier.

Med min uddannelse som psykomotorisk terapeut - og mange års erfaring indenfor både terapi og undervisning - har jeg stor viden om, hvordan krop, psyke og omverden spiller sammen. Jeg ved hvordan du med enkle, basale redskaber kan øge dit nærvær og din handlekraft, og styrke din relation til dig selv og til andre. Jeg glæder mig til, at hjælpe dig!


VIL DU HØRE MERE?

RING TIL MIG PÅ

30 48 49 16

ELLER UDFYLD FORMULAREN

SÅ KONTAKTER JEG DIG!
Hvad kan du opnå gennem et gruppeforløb?

 • Du bliver bedre til at mærke, forstå og nuancere kroppens signaler
 • Du får konkrete redskaber til at regulere uro og spænding i kroppen
 • Du styrker dit nærvær og din evne til at være tilstede i dit liv
 • Du får større viden om samspillet mellem krop og psyke
 • Du har redskaber til bedre at rumme dine følelser
 • Du styrker din evne til at anerkende og handle på dine behov
 • Du bliver mere bevidst om begrænsende tanke- og adfærdsmønstre, og du får konkrete redskaber til at udfordre bekymringstanker og selvkritik
 • Du bliver mere bevidst om dine inderste værdier og mål i livet, og du styrker din evne til at handle på det, der er vigtigt for dig
 • Du bliver bedre til at sætte ord på, nuancere og dele dine oplevelser
 • Du øver dig i at sige til og fra på tydelige, vedholdende og respektfulde måder
 • Du øger dit mod til at indgå i mere nærværende og oprigtige relationer

Hvilke temaer arbejder vi med?
1. WORKSHOP – MÆRK DIG SELV

Nærvær er fundamentet for at træffe valg, der støtter dig og gør dig i stand til at være oprigtig sammen med andre. Derfor starter vi blidt ud med øvelser, der giver dig mulighed for at lande i kroppen og komme tilstede i dig selv. Du øver dig i at vende opmærksomheden indad, bruge dine sanser og sætte ord på det, du konkret mærker i din krop. Du får viden om nervesystemet og redskaber, der kan hjælpe dig med at regulere spændinger og uro, sådan at du får  mere overskud i dagligdagen.


2. WORKSHOP - TRÆK VEJRET

Et dybt åndedræt kan medvirke til at dæmpe uro og angst, sænke mængden af stresshormoner og hjælpe dig med at flytte fokus fra negative automatiske tanker. I workshoppen får du viden om åndedrættets funktion, og om hvordan åndedrættet afspejler din sindstilstand. Vi laver øvelser, der øger din opmærksomhed på åndedrættet og dermed på, hvordan du har det. Du lærer at skabe plads til vejrtrækningen, og arbejder med at finde ro og nærvær åndedrættet. 


3. WORKSHOP – ACCEPTER HVOR DU ER

Når du erkender og accepterer dine udfordringer, kan du begynde at finde ud af, hvad du konkret vil forandre. I denne workshop bliver du klogere på hvordan dit liv ser ud lige nu. Hvad du er tilfreds med, hvor du har ressourcer og muligheder, og hvad der fungerer mindre godt. Vi ser også på, hvad accept egentlig er, og du får mulighed for  at opleve hvordan en accepterende tilgang kan forandre kroppens tilstand. Samtidig får du redskaber til at praktisere accept i dagligdagen. 


4. WORKSHOP – GØR PLADS TIL DINE FØLELSER

Følelser er en vigtig vejviser og en naturlig del af det at være menneske. Forsøger du at holde væsentlige følelser på afstand, kommer de ofte til udtryk på mere indirekte måder. For eksempel som spændinger og uro i kroppen, eller som mavesure kommentarer. I workshoppen øver du dig i at gøre plads til følelserne, i stedet for at kæmpe mod dem eller blive overvældet af dem. Du øver dig i at mærke og rumme følelserne, og bliver på den måde bedre rustet til at klare livets udfordringer, og give udtryk for hvordan du har det.


5. WORKSHOP – Kend dine tanker og mønstre

I denne workshop får du mulighed for at undersøge, hvilken indflydelse tidligere oplevelser har på, hvordan du opfatter dig selv. Vi kigger på dine overbevisninger om, hvad du skal være og gøre for at være god nok. Og vi ser på hvordan du gennem tanker og handlinger enten vedligeholder begrænsende mønstre eller øger din frihed og understøtter det liv, du ønsker dig. Du lærer, hvordan du undgår at blive fanget og styret af negative overbevisninger, og bliver mere bevidst om, hvordan dine tanker, din krop, dine følelser og dine handlinger hænger sammen.


6. WORKSHOP – VID, HVAD DER ER VIGTIGT

Kroppens signaler kan guide dig i at træffe valg ud fra dine aktuelle behov og følelser. Dine indre værdier kan hjælpe dig med at skabe og holde den retning du ønsker i livet. Sammen danner din kropslige opmærksomhed og dine værdier et indre kompas. I denne workshop tuner du ind på det, du finder væsentlig i livet. Det, du gerne vil stå for. Det du gerne vil opnå. Du undersøger hvordan dine værdier hænger sammen med den måde du prioriterer din tid og energi på, og hvordan balancen er mellem det, du giver og det, du modtager. Og du sætter ord på det, du konkret vil forandre i din dagligdag.


7. WORKSHOP- STÅ VED DIG SELV OG STÅ FAST

Når du vil være tro mod dig selv og stå fast på det, der er vigtigt for dig, drejer det sig både om at være i kontakt med dig selv, og være i kontakt med realiteterne i din tilværelse. I workshoppen arbejder du med at turde være i dig selv og det, der er. Du lærer hvordan du med enkle redskaber, helt konkret kan stå bedre fast. Du får også mulighed for at opleve, hvordan din indre tilstand afspejles udadtil og har indflydelse på, hvordan andre opfatter og reagerer på dig, og ikke mindst på, hvordan du opfatter dig selv. 


8. WORKSHOP - SIG TIL OG SIG FRA

Denne workshop gør dig klogere på hvornår det er vigtigt, at du respekterer dine grænser, og hvornår det giver mening at udfordre grænserne. Du finder ud af, hvordan du reagerer i situationer, hvor du møder modstand. I situationer hvor du tillader dig at give efter og lade andre tage styringen. Og i situationer hvor du er den, der fører an. Du får viden om personlig kommunikation og lærer, hvordan du kan sige til og fra på tydelige, vedholdende og respektfulde måder – både med kroppen og med dine ord.


9. WORKSHOP – STYRK DINE RELATIONER

Fundamentet for ligeværdige og nærende relationer er at være i kontakt med sig selv, og behandle både sig selv og andre med omsorg og respekt. I workshoppen lærer du, hvordan du kan styrke dine relationer ved at være oprigtigt nærværende, lytte efter i intens samtale, og turde udtrykke dine egne tanker, behov og følelser. Du lærer også at skelne mellem det, du konkret hører og ser, og det, du fortolker. Og øver dig i at blive i dig selv, så du ikke lader dig styre af det, du tror andre mener og føler, eller forventer af dig.


10. WORKSHOP – HOLD VED OG HOLD UD

Noget af det sværeste ved at ændre gamle mønstre er, at holde fast og holde ud, når hverdagen melder sig. Derfor runder vi forløbet af med en workshop hvor du får viden om hvordan forandringsprocesser typisk forløber. Du bliver klogere på, hvad du kan gøre for at undgå at falde tilbage i gamle vaner. Hvilke signaler du skal være opmærksom på. Og hvad du kan gøre, hvis du opdager, at du er kørt af sporet - eller med andre ord, hvis du for en tid har  glemt at sætte dig selv højt nok til at gøre det, der er vigtigt for dig, og lade dine valg og handlinger afspejle det, du vil opnå.

Sådan kommer du i gang?


Du kan bestille tid 

ved at ringe til mig på telefon:


30 48 49 16


Har du brug for hjælp til at afklare om gruppeforløbet er noget for dig? Måske spørge om noget? Få en fornemmelse af hvem jeg er? Skriv en sms med dit nummer, eller send mig en besked, så ringer jeg: 


rikke@boesen-psykomotorik.dk

​​Jeg glæder mig til at hjælpe dig!

Rikke Mørch Boesen

Hvad får du med i pakken?

 • 10 workshops á 3 timer - een workshop om måneden i 10 måneder
 • 2 individuelle sessioner á 90 minutter - een i starten af forløbet og een i slutningen. Her fokuserer vi på det, du specifikt har brug for og ønsker at få ud af forløbet
 • En fysisk arbejdsbog, hvor du kan skrive oplevelser, tanker, udfordringer og øvelser ned, så du kan følge din egen proces og lettere fastholde de forandringer du ønsker at skabe i din dagligdag
 • Te, kaffe og lidt mundgodt til hver workshop

Hvor og hvornår foregår det?


Jeg afholder workshops i Maskinhallen i Frederikshavn. Her har vi dejlige, lyse og rustikke lokaler til rådighed. De individuelle sessioner foregår i rolige og enkle rammer hos mig i Haldbjerg. 


Næste forløb starter i foråret 2020. Vi mødes lørdage klokken 9.00-12.00. Nærmere information om datoer kommer i efteråret 2019. Du kan booke dine individuelle tider når vi mødes til workshop, eller du kan ringe til mig og aftale nærmere, når du har tilmeldt dig forløbet.


Hvad koster det?


Forløbet koster kr. 6.700,-. Du kan betale hele beløbet på een gang når du tilmelder dig. Du kan også betale i 5 rater á 1.340,-. Første rate betales ved tilmelding, herefter betales en rate hver den første i måneden de efterfølgende 4 måneder.  Melder du dig til inden 1. december 2019 betaler du kun 5.600,- for hele forløbet. Du kan også betale i 5 rater á 1120,-. Når du tilmelder dig forløbet er aftalen bindende.

Meld dig til mit nyhedsbrev og få den gratis guide

PSYKOMOTORISK TERAPI & KOMPETENCEUDVIKLING

v/ Psykomotorisk terapeut . Rikke Mørch Boesen

Blomstervænget 4, Haldbjerg . 9900 Frederikshavn

Mobil 30 48 49 16 . rIkke@boesen-psykomotorik.dk . CVR 36 37 15 79