RING TIL MIG PÅ 30 48 49 16 ELLER send en mail til rikke@boesen-psykomotorik.dk

Hvem kan have glæde af psykomotorisk terapi?


Psykomotorisk terapi er for dig, der savner nærvær, autenticitet og handlekraft i dagligdagen. Måske har du en vag fornemmelse af ikke at være ordentligt tilstede i dit liv og/eller har lidt for travlt i din dagligdag. Måske slås du med mere eller mindre alvorlige symptomer på for eksempel stress, angst eller depression. Måske oplever du dig presset, synes du skal nå og præstere alt for meget. Måske er du præget af lavt selvværd eller oplever dig begrænset af andre indre eller ydre omstændigheder. Og måske reagerer din krop med uro, smerter i muskler og led, hovedpine eller andet. 


Gennem psykomotorisk terapi kan du komme tættere på dig selv og blive klogere på hvad der er på spil for dig. Terapien øger din bevidsthed om dig selv og dine mønstre. Samtidig får du redskaber til at håndtere dine udfordringer bedre. For eksempel redskaber til at håndtere stress og angst, til at slippe præstationstrang, give dig selv mere omsorg, eller udvikle bedre selvværd.


Hvilke(t) psykomotorisk forløb skal du vælge?


Hos mig kan du vælge mellem tre forskellige forløb: Individuel psykomotorisk terapi, psykomotorisk udviklingsforløb i gruppe og velværeforløbet "Bevæg dig glad".  Du kan vælge eet forløb, eller du kan kombinere et gruppeforløb med individuel psykomotorisk terapi.


Dit valg afhænger af om du har specifikke udfordringer og behov der kræver et individuelt fokus, om du har lyst til at arbejde med dine udfordringer ud fra overordnede temaer og sammen med andre, eller om du mest af alt har brug for et pusterum i dagligdagen hvor du også kan blive klogere på dig selv og bevæge dig sammen med andre:

Individuel 

psykomotorisk terapi


Individuel terapi er for dig som måske har svære oplevelser med i rygsækken og/eller har det bedst med at arbejde med dine udfordringer på tomandshånd.


Det er for dig, der ønsker fuld opmærksomhed på dine personlige og specifikke udfordringer og behov og det, du ønsker at få ud af terapien - og som har brug for at arbejde i dybden med dine problemer. 


Det er også for dig, der ønsker psykomotorisk behandling og kropsterapi med henblik på regulering af spændinger og uro i kroppen.

psykomotorisk

Uviklingsforløb 

i gruppe


Udviklingsforløbet er for dig, der vil lære dig selv bedre at kende og arbejde med dine personlige udfordringer ud fra forskellige overordnede temaer.


Det er for dig, der kan finde inspiration, håb og støtte i at dele dine oplevelser med andre, der har udfordringer, der ligner dine egne. Det er for dig, der gerne vil lære af andres erfaringer og refleksioner, og lade andre lære af dig.


Og det er for dig, der søger mere konkret viden, der kan hjælpe dig til at forstå dig selv bedre.


psykomotorisk

Velværeforløb Bevæg dig glad


Bevæg dig glad er et gruppeforløb til dig der trænger til et pusterum og lyst til at invitere mere nærvær, glæde og sanselighed ind i dagligdagen. 


Det er for dig, der har lyst til at bevæge dig og spænde af sammen med andre.


Det er for dig, der ønsker at komme lidt tættere på dig selv i en måske travl hverdag, og som gerne vil reflektere over det du mærker, og dele dine oplevelser med andre.
Alle forløb styrker dit nærvær. Du lærer at lytte til kroppen, sætte ord på og rumme det, du mærker og tænker. Ved hjælp af enkle opmærksomhedsøvelser, afspænding, mindfulness øvelser og andre kropsterapeutiske- og kognitive metoder får du konkrete redskaber, der styrker din kontakt til dig selv og dine iboende ressourcer. Du bliver bedre til at træffe bevidste valg ud fra dine egne behov, følelser og værdier i livet - og dermed får du lettere ved at indgå i ligeværdige og givende relationer til andre mennesker.

Psykomotorisk terapi ved Rikke Mørch Boesen

De sidste 20 år har jeg hjulpet mennesker med at få bedre kontakt til sig selv og finde mere nærvær, autenticitet og handlekraft i deres liv, og relationer. Alt sammen med udgangspunkt i kropslig opmærksomhed - at kunne mærke sig selv, rumme sine følelser og handle ud fra sine behov og værdier.

Med min uddannelse som psykomotorisk terapeut - og mange års erfaring indenfor både terapi og undervisning - har jeg stor viden om, hvordan krop, psyke og omverden spiller sammen. Jeg ved hvordan du med enkle, basale redskaber kan øge dit nærvær og dit mod, og styrke din relation til dig selv og til andre. Jeg glæder mig til at hjælpe dig!


RING ELLER SKRIV TIL MIG

hvis du vil BOOKE TID/FORLØB

ELler VIL vide mere


  • BLOMSTERVÆNGET 4, FREDERIKSHAVN
  • 30 48 49 16
  • RIKKE@BOESEN-PSYKOMOTORIK.DK
  • BOOKING EFTER AFTALE

Hvorfor vælge et psykomotorisk forløb hos mig?


Psykomotorisk terapi

Samspil mellem krop og psyke - teori og praksis

Uanset hvilket forløb du vælger, får du faktuel viden om krop og psyke. Du træner enkle, universelle kropslige teknikker, der hjælper dig til at håndtere uro i kroppen og hovedet, og til at kunne rumme og handle effektivt på dine behov, følelser og grænser. Samtidig lærer du simple mentale metoder til, at udfordre de tankemønstre, der begrænser dig i at gøre det, der er vigtigt for dig. Du arbejder med samspillet mellem krop, følelser, tanker og handling - og styrker dine ressourcer både gennem det du hører, det du ser og det du gør. 

Psykomotorisk terapi

Enkle og effektive redskaber

du kan bruge ​i din dagligdag

Hos mig handler udvikling om at (gen)finde sig selv og styrke "sin indre ekspert". Jeg tilbyder dig helt basale og effektive redskaber, der  bygger på ressourcer du allerede har i dig - og som derfor let kan integreres i din dagligdag. Hos mig får du ingen smarte, nye eller tidskrævende metoder eller quick-fix. Derimod støtter jeg dig hele vejen i din proces.

Psykomotorisk terapi

Samarbejde i øjenhøjde

i en tryg OG uformel ramme

Hos mig er udvikling baseret på ligeværdighed, dialog og aktivt samarbejde. Tonen er uformel, let og ligefrem. Der er masser af plads til både humor og alvor. Jeg giver dig tid og rum til fordybelse. Til at undersøge hvordan du egentlig har det, hvad du mærker og hvad du tænker. Du får mulighed for at eksperimentere med nye handlemåder - og din tryghed er altid i højsædet.

Psykomotorisk terapi

20 års erfaring MED PSYKOMOTORISK TERAPI

Med 20 års erfaring indenfor terapi og undervisning, og en uddannelse som psykomotorisk terapeut, har jeg opnået stor ekspertise i udvikling af (fag-)personlige kompetencer via en kombination af kropslige og kognitive metoder. I min private praksis har jeg gennem flere år tilbudt en kombination af terapiformer med udgangspunkt i psykomotorisk terapi, kropsterapi, afspænding og mindfulness. Jeg har samtidig undervist professionelle i blandt andet kropsligt nærvær og afspænding. Ved siden af min praksis har jeg de seneste 5 år været ansat hos VAMiS i Aalborg Kommune. Her bidrager jeg med psykomotoriske terapiforløb, som led i specialiseret misbrugsbehandling, for mennesker med særlige behov. Tidligere har jeg været ansat i socialpsykiatrien, samt indenfor beskæftigelses- og voksenundervisningsområdet. 

Ring til mig på 304849 16 eller skriv,

så ved du mere om hvordan jeg kan hjælpe dig!

PSYKOMOTORISK TERAPI & KOMPETENCEUDVIKLING

v/ Psykomotorisk terapeut . Rikke Mørch Boesen

Blomstervænget 4, Haldbjerg . 9900 Frederikshavn

Mobil 30 48 49 16 . rIkke@boesen-psykomotorik.dk . CVR 36 37 15 79