Udfold dine professionelle relationskompetencer

Forløbet til dig, der vil være endnu bedre til at støtte læring og udvikling for andre mennesker. Og som har lyst til og mod på at se på dig selv, og din egen rolle i det samspil, der er fundamentet for at forandringsprocesser kan lykkes.

I ethvert relationsarbejde vil vi ind i mellem uundgåeligt opleve stærke følelser. Fordi vi bringer os selv og vores personlighed i spil. Og fordi følelser og kropslige tilstande smitter. Det kan være du i løbet af din arbejdsdag både skal støtte et menneske der er ked af det, angst eller skamfuld, og håndtere vrede og konflikt mellem to eller flere parter. Det kan også være, at et eller flere af menneskene omkring dig kører i et højt indre tempo, eller omvendt virker helt apatiske, eller er svære at nå i kontakten. Tilsvarende har du sikkert selv dage hvor du møder på jobbet med ubehagelige følelser eller mangel på overskud, mens andre dage byder på mere ro, energi og glæde.

Både i privatlivet og på jobbet er der konstant forskellige følelser og tilstande på spil. Nogle er behagelige. Andre ubehagelige. Nogle rummer og håndterer vi typisk fint. Andre har vi det sværere med. De følelser og tilstande vi har det svært med prøver vi måske at undertrykke eller undgå, for eksempel ved at ignorere signalerne eller omvendt reagere impulsivt. De "besværlige" følelser og tilstande kan derfor let komme til at styre vores adfærd – også uden at vi er bevidste om det. Det gælder både for os som professionelle og det gælder de mennesker vi skal hjælpe. 

Derfor er fokus for dette forløb, at booste din bevidsthed om dine egne indre tilstande og dine forforståelser, foruden din evne til at se bag den ydre adfærd hos den du skal hjælpe. På den måde kan du aktivt styrke samspillet, og skabe de bedste forudsætninger for læring, udvikling og forandring, samtidig med at du forebygger stress, udbrændthed og forråelse.

 • DU LÆRER HVORDAN DU AKTIVT STYRKER SAMSPILLET

Fundamentet for læring og udvikling er nærværet og den gode kontakt. Det er det, som gør det muligt at arbejde med det indhold, der er på dagsordenen - det mål, der skal nås. Du lærer hvordan du ved hjælp af kroppen kan styrke nærværet, og hvordan du har din opmærksomhed på den anden, samtidig med at du holder fast i dig selv og bevarer kontakten til dine egne følelser, behov og tanker. Med andre ord hvordan du afstemmer dig ud fra din forståelse for den anden og din indføling med dig selv.

 • DU LÆRER AT SE OG FORSTÅ DEN ANDENS INDRE TILSTANDE

Når du lytter med fokus på den andens indre tilstande, bliver du bedre til at forstå de følelser, tanker og intentioner, der ligger bag den andres ord og handlinger. Du lærer at rette din opmærksomhed mod kropssignalerne og bruge dine iagttagelser til at vælge interventioner der bedst muligt passer til den andens behov og nærmeste udviklingszone. Og du lærer hvordan du sikrer dig, at den anden oplever sig set, hørt og forstået.

 • DU BLIVER BEDRE TIL AT MÆRKE OG BALANCERE DINE EGNE INDRE TILSTANDE
Styrker du din kropsbevidsthed og anerkender det du mærker, føler og tænker, kan du bedre undgå situationer hvor du tror, du handler på baggrund af rationelle og logiske overvejelser, mens kroppen og følelserne i virkeligheden ubevidst styrer dine handlinger. Du lærer dine mønstre og "advarselssignaler" bedre at kende, 

og øger dine muligheder for at forstå hvad der måtte være på spil for dig selv, i tilspidsede situationer. Du får konkrete kropslige redskaber til at berolige dit nervesystem og rumme dine følelser, når der er uro omkring dig. Og lærer hvordan du bevarer empatien, også når den andens adfærd umiddelbart er uforståelig eller uacceptabel. 

 • DET DU LÆRER FOREBYGGER SAMTIDIG STRESS, UDBRÆNDTHED OG FORRÅELSE

Du bruger hele tiden hjernen til at sanse og føle...

Vi tror ofte, at vi primært bruger hjernen til at tænke os frem til de gode løsninger, men faktisk bruger vi hele tiden hjernen til at sanse og føle – og det er først når vi har kontakt til det, vi sanser i kroppen og til følelserne, vi kan tænke klart, handle fornuftigt og skabe de gode relationer.

Netop derfor sætter dette forløb fokus på hvordan du via opmærksomhed og kropslige metoder kan styrke dine professionelle relationskompetencer.

Det indeholder forløbet

 • Selvagens - om fundamentet for at din faglighed kan medvirke til at skabe læring, udvikling og forandring, og betydningen af at kende og genkende dine egne kropslige tilstande, følelser, tanker og strategier
 • Bevidst nærvær - hvordan du bruger kropslig opmærksomhed til at skabe mere nærvær og kontakt
 • DE NEUROAFFEKTIVE KOMPASSER OG Somatiske markører - hvordan du konkret kan "læse" og forstå både dine egne og den andens indre tilstande
 • TILKNYTNINGSMØNSTRE - hvilken betydning dine egne mønstre har for måden du indgår i samspil på
 • Spejlneuroner - hvordan nervesystemer smitter og hvordan du bruger dine egne kropslige reaktioner til at forstå den anden bedre
 • Selvregulering - hvordan kropslige metoder kan regulere dit nervesystem og dine følelser, for eksempel når kontaktformen udfordrer
 • Kommunikation - hvordan du udtrykker dig med omtanke og sikrer at den anden oplever sig set, hørt og forstået


Sådan foregår det

Vi begynder alle dage med en øvelse hvor du kan "lande" i kroppen og mærke hvordan du har det, hvad der fylder lige nu og her. Du sætter ord på det, der er vigtigt for dig og får mulighed for at komme tilstede i dig selv, og sammen med de andre.

Herefter får du konkret viden ud fra ovenstående emner. Vi udforsker indholdet sammen. Både gennem dialog og forskellige øvelser. Det kan for eksempel være små mentale øvelser, kropslige opmærksomhedsøvelser, åndedrætsøvelser, mindfulness- og afspænding, eller bevægelsesopgaver. Gennem øvelserne får du blandt andet mulighed for at undersøge dine tanke- og adfærdsmønstre, så du lettere kan genkende sider af dig selv som du gerne vil styrke og får øje på ressourcer du allerede besidder. Ligesom nogle af øvelserne sigter mod at booste din iagttagelsesevne, så du både ser dig selv og den anden i et klarere lys. Og endelig har øvelserne til formål at at træne konkrete kropslige redskaber der kan hjælpe dig til rumme ubehagelige tilstande og følelser, så du bedre kan handle på måder der både støtter dig selv og hjælper den anden. Din aktive deltagelse sikrer, at du løbende relaterer din viden til dine personlige erfaringer, samtidig med at du afprøver nye perspektiver og redskaber i praksis. 

Vi slutter af med at opsummere den viden og de metoder du har fået med dig, og de oplevelser du har haft - og finder i fællesskab ud af hvilke redskaber du vil træne på jobbet, indtil vi mødes igen. Det, du arbejder videre med, har nemlig afgørende betydning for, hvad du opnår gennem forløbet. Det, du gør og bruger aktivt i din dagligdag, skaber den forandring, du ønsker.

Vi runder dagen af som den begyndte, med en øvelse der hjælper dig til at mærke hvordan du har det nu, hvad der fylder og hvad du har brug for inden du går hjem.


Praktiske oplysninger

Indsæt oplysninger om tid, sted, pris mv.

Ring 30 48 49 16  eller skriv til mig

- jeg glæder mig til at hjælpe dig og din arbejdsplads...